Detail předmětu

Experimentální metody v obrábění

FSI-9EMOAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá pokročilými metodami měření a vyhodnocování průvodních jevů obrábění, zejména ve vztahu k monitorování řezného procesu, zpracování dat a jejich aplikace při automatizaci výroby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Velmi dobrá znalost předmětu Výrobní technologie II, Technologie výroby a Počítačové podpory technologie - zvláště části obrábění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Maximální účast na cvičení, zpracování elaborátů, kvalita znalostí aplikovaná na daném příkladě.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast ve cvičeních je povinná. Prezence ve všech cviceních. Hospitace jinými uciteli (nepravidelná). Nahrazeni v jiných cviceních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit a procvičit vědecké metody vyhodnocování průvodních jevů obrábění.
Fyzika kovů, základy technického měření, základy technologie obrábění.

Základní literatura

Astakhov, V.: Metal Cutting Mechanics. CRC, New York, 1st ed., 1999, pp.298, ISBN 0-8493-1895-5. (EN)
Bruel and Kjaer: Frequency Analysis. Nareum, 1987, 3rd ed., pp. 344, ISBN 87-87355-07-8. (EN)
Kraus, I. Úvod do strukturní rentgenografie. Academia Praha, 1985, s. 235. (CS)
Gordana Globočki Lakić, Davorin Kramar, Janez Kopač: METAL CUTTING THEORY AND APPLICATIONS. Banja Luka and Ljubljana, 2014. p. 231. ISBN: 978-961-6536-85-1 (EN)

MELOUN, M., MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS s.r.o. Praha, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6. 

(CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Numerické zpracování řezných sil a dalších veličin obrábění.
2. Opotrebení řezného nástroje a metody jeho přímého a nepřímého měření.
3. Teplo a teplota, měření termokamerou.
4. Analytická elektronová mikroskopie a její aplikace na problematiku obrábění.
5. Destruktivní a nedestruktivní metody zjišťování zbytkové napjatosti v obrobeném povrchu.