Detail předmětu

CNC technologie obrábění

FSI-9CTOAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na pokročilé CNC technologie obrábění. Optimalizace strategie obrábění. Volby řezných podmínek a základních technologických výpočtů. Základní přehled forem a mechanismů opotřebení řezných nástrojů. Eliminace nepříznivých průběhů opotřebení.
Přehled speciálního vybavení CNC strojů. Upínače obrobků, nástrojů, jejich nastavování a seřizování. Specifikace technologického postupu pro Sinumerik 810D/Heidenhain iTNC530. Tvorba maker a speciálních parametrických podprogramů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Velmi dobrá znalost předmětu Výrobní technologie II, Technologie výroby a Počítačové podpory technologie a základů CNC obrábění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Požadavky pro zápočet:
Aktivní účast ve cvičení, úspěšné zpracování řešených úloh nebo dílčího projektu, zaměřeného na probíranou látku, absolvování odborných a znalostních testů (nad 50%). V odůvodněných případech může být zadáno po dohodě s vyučujícím individuální zadání nebo jinak formulovaná úloha.
Účast na přednáškách je doporučená. Účast ve cvičeních je povinná. Prezence ve všech cvičeních, případně samostatná práce na zpracovávané téma.

Učební cíle

Výuka moderních technologií CNC obrábění. Pokročilé programování řídicího systému Sinumerik 810D. Programování řídicího systému Heidenhain TNC310.
Implementace odborné terminologie v anglickém jazyce. Vyšší uplatnění absolventů ve výrobní praxi.
Získání znalosti technologie výroby na CNC obráběcích strojích.Určení optimálního výrobního postupu a pracovních výkonů.
Aplikace znalosti anglického jazyka.

Základní literatura

Michael Fitzpatrick, Keith Smith: Machining and CNC Technology. ISBN 10 1259827445, ISBN 13 978-1259827440. McGraw-Hill Education. May 2018. 4th Edition. pp. 864

(EN)

Smid, P.: A Comprehensive Guide to Practical CNC Programming. Industrial Press Inc., Second Ed., 2003,pp. 506, ISBN 0-8311-3158-6 

(EN)
Piska, M., Cihlarova, P., Hill, M.: Fundamentals of CNC Machining. http://www.fme.vutbr.cz/opory/pdf/ust/obrCNC/Fundamentals%20of%20CNC%20Machining.pdf
Siemens AG: Návody k programování. Návod k obsluze. 4. vydání, Erlangen, SIEMENS a.s., 2000, 469 s.

KRUTH, J.P., LAUWERS, B., DOTREMONT, J., DEJONGHE, P. Optimised NC-toolpath generation for 5-axis machining of complex surfaces. Machining impossible shapes. Kluwer Academic Publishers, 1999, pp. 343-350, ISBN 0-412-84680-2.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řezné materiály pro výkonné CNC obrábění.
2. Opotřebení řezných nástrojů.
3. Soustružení. Soustružnické operace a nástrojové vybavení.
4. Vrtání. Vrtací operace a nástrojové vybavení.
5. Frézování. Frézovací operace a nástrojové vybavení.
6. Základy CNC obrábění - SINUMERIK 810D.
7. Způsoby generování programu. Grafická simulace programu.
8. CNC obráběcí cykly. Obrábění obecných křivek a ploch.
9. CNC technologický postup, sekvence operací, seřizovací a nástrojový list.
10. Pokročilé CNC programování FV 25CNC/ Hedenhain TNC 310.
11. DNC programování FV 25CNC/ Hedenhain TNC 310.