Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění

FSI-9ATOAk. rok: 2023/2024

Kurz pro pokročilé v oblasti CADCAM technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Velmi dobrá znalost předmětů CAD/CAM - základy, Výrobní technologie; Technologie výroby a Počítačové podpory technologie - zvláště části obrábění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Prezence ve všech cvičeních. Hospitace jinými uciteli (nepravidelná). Nahrazení v jiných cvičeních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma.


Účast na přednáškách je doporučená. Účast ve cvičeních je povinná. Maximální účast na cvičení, zpracování elaborátů, kvalita znalostí aplikovaná na daném příkladě.

Učební cíle

Rozvinout znalosti studentů v oblasti modelování a obrábění nejsložitějších ploch s vysokými nároky na kvalitu obrobeného povrchu.


CNC obrábění, základy technického měření, základy technologie obrábění.

Základní literatura

McMAHON, CH., BROWNE, J. CADCAM. Principles, Practice, and Manufacturing Management. Pearson Education Ltd., Edinburgh, 2nd ed.,pp.665, ISBN 0-201-17819-2.
SPITLER, D.: Fundamentals of Tool Design. SME, Dearborn, Michigan, 2003, 5th ed., pp.404, ISBN: 1-800-733-4763.
PÍŠKA, M. a kolektiv. Speciální technologie obrábění. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2009. 246 s. ISBN 978-80-214-4025-8. (CS)
AB SANDVIK COROMANT – SANDVIK CZ, s.r.o. Příručka obrábění-kniha pro praktiky. Přel. KUDELA, M. Praha: Scientia, s.r.o., 1997. 857 s. Přel. z: Modern Metal Cutting – A Practical Handbook. ISBN 91-97 22 99-4-6. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program D-STG-K doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program D-STG-P doktorský, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pokročilý CA design
2. 3D model a realizace výrobku
3. CA plánování a řízení výroby
4. Současné směry CAD/CAM technologií