Detail předmětu

Bakalářský projekt (ÚVSSR)

FSI-6BRAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, odborné činnosti a vytváření software v souvislosti s přípravou bakalářské práce. Student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu bakalářské práce.
Doporučuje se absolvovat také předmět 2IV "Informační výchova - informační gramotnost" z obecné nabídky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní činnost studenta na bakalářské práci a odevzdání práce, kterou ohodnotí vedoucí práce.
Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je samostatné vypracování bakalářské práce studentem.
Student prokáže schopnost samostatně zpracovat bakalářskou práci.

Základní literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího bakalářské práce práce. (Individual, as directed by the thesis advisor.)

Doporučená literatura

Literaturu doporučí studentovi vedoucí práce. (Literature is recommended to the student by supervisor).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace KSB , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

130 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova je individuální: student pracuje samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce.