Detail předmětu

Úvod do strojního inženýrství

FSI-1SIAk. rok: 2023/2024

Předmět seznámí studenty se základní charakteristikou strojní inženýrství.
Provede je životní cyklem strojů. Seznámí je s funkcí základních druhů strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zpracovat odbornou esej zabývající se konkrétním výrobkem, strojem, produktem, který je výsledkem strojního inženýrství. Hodnotí se odborná i stylistická kvalita práce a použité zdroje. Volba tématu by měla odrážet budoucí profesní zájmy studenta. Součástí hodnocení může být test z přednášené látky.


Náplň výuky je doporučená. Forma nahrazení výuky zameškané je řešen využitím videoprezentací.

Učební cíle

Cílem je pochopení podstaty práce strojního inženýra a uvědomění si jeho profesní odpovědnosti. Porozumění procesu vývoje nových výrobků nebo postupů typických pro strojní inženýrství, jako jsou stroje, přístroje, zařízení a technologické procesy.

Student získá komplexní představu o tom, co je strojní inženýrství a na jaké dílčí obory se člení. Na základě tohoto bude lépe chápat význam dalších předmětů teoretického základu.

Základní literatura

MOAVENI, Saeed. Engineering fundamentals: an introduction to engineering. 4th ed. United States: Cengage Learning, c2011. ISBN 978-1-4390-6208-1. (EN)
KEMKA, Vladislav. Stavba a provoz strojů: stroje a zařízení pro SPŠ strojní. 1. Praha: Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0. (CS)
FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-867-0609-5. (CS)

Doporučená literatura

MOAVENI, Saeed. Engineering fundamentals: an introduction to engineering. 4th ed. United States: Cengage Learning, c2011. ISBN 978-1-4390-6208-1. (EN)
KEMKA, Vladislav. Stavba a provoz strojů: stroje a zařízení pro SPŠ strojní. 1. Praha: Informatorium, 2009. ISBN 978-80-7333-075-0. (CS)
FISCHER, Ulrich. Základy strojnictví. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2004. ISBN 80-867-0609-5. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-ENE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program B-MET-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STR , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program B-ZSI-P bakalářský

  specializace STI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Věda, technika a inženýrství. Inženýrské obory, strojní inženýrství. Inženýrská etika.
 2. Metody inženýrské práce. Práce v týmu. Komunikační a prezentační dovednosti. Softwarové nástroje
 3. Koncepční vývoj stroje, konstrukce závodního vozu Formule Student
 4. Hnací stroje. Elektromotory, spalovací motory.
 5. Turbíny, hydraulické a pneumatické hnací stroje. Hybridní pohony.
 6. Kompresory, čerpadla a další poháněné stroje.
 7. Spolupráce hnacího a poháněného stroje. Význam převodovek, spojek.
 8. Výrobní stroje (Stroje pro zpracování surovin, materiálů a polotovarů)
 9. Stroje na dopravu látek. Jeřáby, dopravníky, vnitropodniková logistika.
 10. Dopravní stroje, motorová vozidla, kolejová vozidla, letadla, lodě.
 11. Energetická zařízení (výroba elektřiny)
 12. Vytápění, větrání, akumulace energie a technická úprava prostředí.
 13. Řídící a regulační technika. Mechatronika. Průmysl 4.0. 

eLearning