Detail předmětu

Úvod do teorie her

FSI-0THAk. rok: 2023/2024

Základní kurs teorie her. Věnujeme se obvyklým třem matematickým modelům (normální tvar, charakteristická funkce, poziční hry). Diskutují se různé koncepty rovnováhy. Řeší se řada praktických úloh.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Lineární algebra a základy obecné algebry.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní účast při výuce. Vypracování seminární práce.

Zkouška má písemnou a ústní část. Během 60 minutového testu budou studenti řešit zadané problémy. Základem ústní zkoušky je splolečné projití písemky. Zkoušející je povinen předem sdělit posluchačům (nejpozději na poslední přednášce) základní informace o průběhu zkoušky a také hlavní zásady týkající se klasifikace.


Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie her. Dalším cílem předmětu je rozvíjet logické myšlení studentů.


Studenti získají základní znalosti z teorie her. Budou schopni aplikovat tyto znalosti v různých technických problémech.

Základní literatura

Maňas, M.: Teorie her a její aplikace, SNTL, Praha, 1991 (CS)

Bezalel Peleg, Peter Sudhölter, Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer Science & Business Media, 2007 ISBN: 3540729453, 9783540729457 (EN)

(EN)

J. Gonzalez-Diaz, I. Garcia-Jurado, and M. G. Fiestras-Janeiro, An Introductory Course on Mathematical Game Theory. American Mathematical Society, 2010.

(EN)
Guillermo Owen, Game Theory, Vydání 4., Emerald Group Publishing, 2013, ISBN: 1781905088, 9781781905081 (EN)

Doporučená literatura

Bezalel Peleg, Peter Sudhölter, Introduction to the Theory of Cooperative Games, Springer Science & Business Media, 2007 ISBN: 3540729453, 9783540729457 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-MAI-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Hry v normálním tvaru, smíšené strategie.
 2. Maticové hry, Nashovo equilibrum
 3. Grafické metody řešení maticových her
 4. Simplexová metoda a její aplikace na maticové hry
 5. Hry v extensivním tvaru
 6. Kolační TU hry, imputace, jádro
 7. Shapeyho hodnota
 8. Nucleolus
 9. Férové řešení a axiomatizace
 10. Jednoduché hry
 11. Hry na sítích
 12. Vyžití Matlabu v Teorii her
 13. Rezerva

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden: Základní pojmy z lineární algebry.
Další týdny: Cvičení k přednášce z předcházejícího týdne.

eLearning