Detail předmětu

Odborná němčina 1

FSI-0N1Ak. rok: 2023/2024

Kurz je zaměřen především na výuku němčiny pro účely technických, zejména strojírenských profesí. Zahrnuje však i opakování základních gramatických a skladebných jevů obecného jazyka.

Jazyk výuky

němčina

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili základy obecného jazyka na úrovni, která odpovídá minimálně úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Učební cíle

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní profesní komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.


Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zopakují si základní gramatické a lexikální kompetence potřebné pro běžnou profesní komunikaci.

Základní literatura

kol.: Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008
DEUMA – multimediální jazykový program; VUT Brno 2004

Doporučená literatura

DEUMA: http://www.kj.fme.vutbr.cz/deuma/online/overview.htm
E-learningové studijní opory pro předmět Němčina 0N1.
Dologna, Sanja - Hoster, Tihana: Volldampf (Deutsch für Maschinenbau) Zagreb 2016 (DE)
Becker, Norbert.: Fachdeutsch Technik, Grundbuch Metall- und Elektroberufe, Hueber Verlag 1986
Fluck, Hans-Rüdiger a kol.: Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik, Verlag Groos 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Straßenverkehr - Autoland Deutschland
2. Mit dem Auto unterwegs I
3. Mit dem Auto unterwegs II
4. Viertaktmotor I
5. Viertaktmotor II
6. Mit dem Motorrad unterwegs
7. Mit dem Fahrrad unterwegs
8. Technik und Umwelt
9. Umweltschutz
10. Computer I
11. Computer II
12. Technik für Haushalt und Freizeit
13. Kursauswertung