Detail předmětu

Seminář aplikované mechaniky tekutin a tekutinových strojů

FSI-0MTAk. rok: 2023/2024

Předmět představuje jednotlivé výzkumné oblasti pokrývané odborem fluidního inženýrství, aktuálně řešené výzkumné projekty a témata diplomových prací. Studenti jsou také seznámeni se všemi předměty specializace fluidní inženýrství.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost mechaniky tekutin na úrovni kurzů Hydromechanika a Termomechanika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet.
Tolerovaná absence po dohodě s přednášejícím.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty s aktuálním stavem výzkumu a vývoje v oboru, s výzkumnými projekty řešenými na odboru a umožnit jim rychlejší bezproblémové start specializovaného studia, zapojení do výzkumné činnosti odboru a usnadnění výběru diplomových prací.


Přehled v oboru fluidního inženýrství a o aktuálním výzkumu na odboru.

Základní literatura

CENGEL, Yunus A. a John M. CIMBALA. Fluid Mechanics - Fundamentals and Applications. 2. Boston: McGraw Hill, 2010.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Představení specializace Fluidní inženýrství a odboru fluidního inženýrství V. Kaplana
2. Výpočtové modelování proudění (CFD) – simulace proudění ve „virtuální“ laboratoři
3. Návrh tekutinových strojů – čerpadel a vodních turbín
4. Využití CFD při návrhu tekutinových strojů
5. Biofluidní mechanika – proudění krve, umělé srdce a chlopně, čerpadla pro mimotělní okruhy
6. Experimentální mechanika tekutin – měření hydraulických a mechanických veličin na modelu i prototypu
7. Dynamika energetických strojů – vibrace, pulzace v tekutinových strojích nebo vyvolané tekutinovými stroji
8. Tekutinové mechanismy – vysokotlaká hydraulika a pneumatika
9. Potrubní technika – transport kapalin a plynů, vodní ráz
10. Čištění odpadních vod, úprava pitné vody
11. Hydroelasticita – kmitání elastických těles v kapalině
12. Kavitace a vícefázové proudění
13. Představení témat diplomových prací