Detail předmětu

Exponenciální technologie

FSI-ZNVAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytuje obraz pravděpodobného budoucího vývoje technologií, a to jak na globální úrovní, tak i ve vybraných oblastech souvisejících se strojním inženýrstvím. Pozornost je věnována především disruptivním a exponenciálním technologiím, které zásadním způsobem překonávají a vytlačují stávající technologie. Předmět pomáhá studentům vytvořit myšlenkový rámec, který vede k přesvědčení, že k řešení velkých společenských výzev mohou prostřednictvím těchto technologií přispět i malé skupiny lidí.
Výuka probíhá ve spolupráci s Katedrou filosofie Filozofické fakulty MU.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

- znalosti z fyziky, mechaniky, materiálových věd a konstruování strojů na úrovni bakalářského studia strojního inženýrství.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání zápočtu:
- aktivní účast na přednáškách (min. 5 z 10 bodů),
- odevzdání odborné eseje pojednávající o možném budoucím využití poznatků disruptivních nebo exponenciálních technologií ve strojním inženýrství (min. 25 z 50 bodů),
- prezentace eseje spojená s diskuzí (min. 20 z 40 bodů).

Přednášky: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Povolují se maximálně dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi budou schopni porozumět budoucímu vývoji techniky, orientovat se v disruptivních a exponenciálních technologiích a pochopit podstatu dramatických změn, které tyto technologie přinesou lidské společnosti.
- Znalost teoretických východisek technologické singularity.
- Pochopení limitů „lineárního myšlení“.
- Představa o budoucím demografickém, ekonomickém a technologickém vývoji společnosti.
- Schopnost globálního a mezioborového uvažování.
- Schopnost využít poznatky nastupujících věd a technologií při řešení inženýrských problémů.

Základní literatura

KURZWEIL, Ray. The singularity is near: when humans transcend biology. New York: Pinguin Books, 2006. ISBN 978-0-14-303788-0. (EN)
The technological singularity. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3-662-54031-2. (EN)

Doporučená literatura

BOSTROM, Nick a Steven KOTLER. Superinteligence: až budou stroje chytřejší než lidé. V českém jazyce vydání druhé. Praha: Prostor, 2018. Globus (Prostor). ISBN 978-80-7260-389-3. (CS)
BRYNJOLFSSON, Erik. Druhý věk strojů: práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2015. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-71-4. (CS)
DIAMANDIS, Peter H. a Steven KOTLER. Hojnost: budoucnost je lepší, než si myslíte. Praha: Dokořán, 2013. ISBN 978-80-7363-526-8. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSI-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Singularita a exponenciální technologie.
- Ekonomické, interkulturní a antroposociální faktory budoucího vývoje společnosti.
- Evoluce a její perspektivy.
- Biologií inspirovaná umělá inteligence.
- Autonomní stroje.
- Současný stav a budoucnost nanotechnologií.
- Současné využití sluneční energie a výhledy do budoucnosti..
- Budoucnost biomedicínských technologií.
- Mobilní robotika.
- Jak psát esej.