Detail předmětu

Multimédia a technologie

FSI-YMTAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na zvládnutí aplikací a pracovních postupů pro tvorbu a zpracování multimediálního obsahu – animované 2D a 3D grafiky se zvukem pro produkční použití.
Důraz je kladen na propojení technické stránky s požadavkem vyjádření daného záměru v kontextu zpracovávaného zadání.
Předmět přispívá ke zlepšení technické úrovně studentských prací a zvyšuje profesní kompetence studentů na trhu práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je vyžadována pokročilá počítačová gramotnost – práce se soubory, základní přehled běžně používaných souborových typů, schopnost editace textových souborů, orientace v základní konfiguraci operačního systému Windows.
Dále je vyžadována znalost práce s 2D rastrovou a vektorovou grafikou (např. v balících Adobe nebo Corel) a 3D grafikou (modelování a vizualizace), orientace v procesu digitálního zpracování grafiky a základní přehled o digitálních datových formátech a standardech používaných v počítačové grafice.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je veden formou bloků přednášek, na které navazuje cvičení, ve kterém studenti na základě dílčích praktických úkolů přímo aplikují přednášenou látku. Předmět je zakončen závěrečným projektem, na kterém studenti prokáží zvládnutí probíraného obsahu.
Všechny praktické úkoly a závěrečný projekt budou odevzdány elektronicky ve zdrojových souborech a výstupních formátech dle zadaných požadavků.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Přednášky: účast je doporučená.
Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se maximálně dvě absence, které neosvobozují od znalostí probírané látky a odevzdání zadaných úkolů. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu.

Učební cíle

Absolventi se budou schopni orientovat v oblasti multimediální tvorby, vytvářet animace pro účely prezentace produktů s přesahem do reklamní tvorby a publikování na webu.
- orientace v současných technologiích používaných pro publikování multimediálního obsahu,
- schopnost připravit a zpracovat komplexní 3D animaci produktu,
- schopnost vytvořit animovanou kompozici z různých typů grafických podkladů,
- schopnost střihu videa a práce s ozvučením,
- základní znalosti v oblasti publikování multimediálního obsahu na web.

Základní literatura

SOCHOR, Jiří, Jiří ŽÁRA a Bedřich BENEŠ. Algoritmy počítačové grafiky. Dot. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01406-1. (CS)
KERLOW, Isaac Victor. Mistrovství 3D animace: [ovládněte techniky profesionálních filmových tvůrců!]. Brno: Computer Press, 2011. Mistrovství. ISBN 978-80-251-2717-9. (CS)
MICHÁLEK, Martin. Vzhůru do (responzivního) webdesignu. Verze 1.1. Praha: vlastním nákladem autora, 2017. ISBN 978-80-88253-00-6. (CS)

Doporučená literatura

MEYER, Trish a Chris MEYER. Adobe After Effects: výukový průvodce tvorbou videoefektů a animací. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2500-7. (CS)
LAURENČÍK, Marek. Tvorba www stránek v HTML a CSS. Praha: Grada Publishing, 2019. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-271-2241-7. (CS)
WELLING, Luke a Laura THOMSON. Mistrovství PHP a MySQL. Přeložil Ondřej BAŠE. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4892-1. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Úvod do multimediálních aplikací, souborové formáty, standardy, typy kódovacích algoritmů, datové toky, přehled přehrávačů, ovladačů, výstupních zařízení.
- Záznam zvuku, používané souborové formáty a jejich parametry.
- Zpracování zvuku, stopy, efekty, export.
- Záznam obrazu, používané souborové formáty, kontejnery, kodeky a jejich parametry.
- Příprava animací pomocí 3D aplikací, příprava výstupů pro kompozice.
- Střih – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Střih – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Kompozice – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – animace prvků.
- Kompozice – propojení s 2D a 3D aplikacemi, pokročilé funkce pro klíčování a trackování obsahu.
- Rendering videa.

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Příprava 3D modelu produktu pro animovanou prezentaci.
- Záznam zvuku.
- Zpracování zvuku, stopy, efekty, export.
- Záznam obrazu.
- Příprava animací pomocí 3D aplikace, příprava výstupů pro kompozice.
- Střih – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Střih – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – práce s časovou osou, práce se stopami.
- Kompozice – práce s maskami, práce s efekty, práce s textem.
- Kompozice – animace prvků.
- Kompozice – propojení s 2D a 3D aplikacemi, pokročilé funkce pro klíčování a trackování obsahu.
- Rendering videa.