Detail předmětu

Kresba hlavy

FSI-YKHAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na studijní kresbu hlavy dle sádrové busty a živého modelu. Vychází ze studia anatomie a sledování stavby, vazeb, proporcí a detailů hlavy. Předmět vede k rozvoji schopností vyjadřovat se kresbou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládá se znalost perspektivy, zvládnutá schopnost ji prakticky uplatňovat a zkušenosti s kresbou zátiší a průmyslových výrobků. Samozřejmostí je vyjádření objemu a základních charakteristických rysů modelu.


Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.
Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalost kresby, jako základního vizuálního záznamu a získání schopností stavby objemu hlavy, s důrazem na její proporce a vyjádření charakteru.

Technicko-řemeslné zvládnutí kresby hlavy a nabytí základních návyků pro budování hmoty při kresbě hlavy a vyjádření jejího charakteru.

Základní literatura

BAMMES, Gottfried. Die Gestalt des Menschen: Lehr- und Handbuch der Künstleranatomie. Freiburg: Christophorus Verlag, 2009. ISBN 978-3862300013.
TEISSIG, Karel. Techniky kresby. Vyd. 2. Praha: Aventinum, 1995. Umělcova dílna. ISBN 80-85277-49-2.

Doporučená literatura

KOS, Jaroslav a Pavel ŽILÁK. Anatomie člověka pro výtvarníky. Praha: Aventinum, 1996. ISBN 80-85277-98-0.
PARRAMÓN, José M. Velká kniha o kresbě. Praha: Svojtka a Vašut, 1996. ISBN 80-7180-093-7.

BALLESTAR, Vicente B. a Jordi VIGUÉ. Skici: kompletní průvodce skicováním. Čestlice: Rebo, 2005. ISBN isbn80-7234-431-5.


Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-PDS-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kresba lebky dle modelu, objem, symetrie, proporce

Kresba hlavy dle sádrové busty, perspektiva, charakteristické rysy

Kresba hlavy dle živého modelu, profil, ánfas, tříčtvrteční pohled, pohyb

Hodnocení semestru, rozbor kladů a záporů jednotlivých prací