Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-MET)

FSI-RSBAk. rok: 2023/2024

Náplní semináře ja naučit studenty prezentovat svůj obor a své výsledky technicky nebo přírodovědně vzdělané veřejnosti. Na semináři studenti referují o tématu své bakalářské práce. Měli by o tématu pojednat v co nejširších souvislostech, avšak se zřetelnou formulací vlastních stanovisek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Je vyžadována aktivní znalost látky vztahující se k bakalářské práci.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní účast na semináři, závěrečný pohovor na téma bakalářské práce.
Účast na semináři je povinná.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty presentovat výsledky své práce.
Schopnost presentace své vlastní výzkumné činnosti slovem i písmem.

Základní literatura

Literatura, vztahující se k tématu bakalářské práce

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-MET-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Prezentace vlastní bakalářské práce jednotlivých studentů s následným kritickým zhodnocením.

eLearning