Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-MET)

FSI-RD6Ak. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na podporu metod a prostředků, nutných pro vypracování diplomové práce. Má studentům pomoci při formulaci jejího obsahu, cílů práce, metod a prostředků použitých pro řešení a při vyhodnocování dosažených výsledků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Student musí mít znalosti, získané v příslušné specializaci během studia, potřebné k úspěšnému vypracování diplomového projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení je formou zápočtu uděleného na základě průběžného hodnocení a zpracování podrobné osnovy studentovy diplomové práce.


Výuka a stav prací se bude v průběhu semestru kontrolovat v předem stanovených termínech. Nahrazování výuky je v tomto případě individuální, na základě dohody studenta a učitele.

Učební cíle

Cílem je dosáhnout toho, aby studenti mohli rychle a efektivně zpracovat příslušný projekt a také kontrola stavu rozpracovanosti řešení.
Student by měl prokázat, že dokáže zpracovat zadaný projekt na požadované úrovni, že dokáže na základě dosažených výsledků formulovat inženýrské závěry a že dokáže získané výsledky přednést v předepsané formě.

Základní literatura

Janíček, Ondráček: Řešení problémů modelováním. PC-DIR Real, Brno, 1998.
Wright I.V. Design methods in engineering and product design. McGraw-Hill, 1998 - Počet stran: 285

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MET-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Struktura diplomových prací
3-4. Zásady při psaní diplomových prací
5-6. Způsoby získávání a zpracování literárních rešerší
7-8. Průběžná kontrola řešení diplomové práce
9-10. Metody prezentace dosažených výsledků
11-12. Průběžná kontrola řešení diplomové práce
13. Zápočet

eLearning