Detail předmětu

Zkoušení letadel

FSI-OZK-AAk. rok: 2023/2024

Rozdělení zkoušek a zvláštnosti zkoušení letadel. Základní metrologické operace, měřicí přístroje v letectví. Graduace a porovnávání přístrojů. Měření základních charakteristik letadel, aerodynamická oprava. Příprava měřicího letu a letounu před zkušebním letem. Měření letových výkonů a letových vlastností. Redukce naměřených výsledků na standardní podmínky. Statické a dynamické pevnostní zkoušky draků a částí leteckých konstrukcí. Účel a význam statických a únavových zkoušek. Prostředky a zařízení pro realizaci zkoušek, zatěžovadla, měřicí přístroje. Zkoušení přetlakových kabin. Tenzometrická měření.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základní znalosti mechaniky letu a pevnostních výpočtů v oblasti leteckých konstrukcí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová a laboratorní cvičení a protokoly o měření. Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná a následná ústní, přičemž těžiště prokázání znalostí spočívá na písemné zkoušce.
Pro studenty jsou povinná praktická měřní. Ve vyjímečných a odůvodněných případech lze cvičení nahradit zpracováním náhradního zadání.

Učební cíle

Naučit studenty organizovat a připravit experimentální ověření letových výkonů a letových vlastností atmosférických letadel. Uspořádání a organizace pevnostních zkoušek. Distribuce zatížení a návrh zkušebního zařízení a program zkoušek. Znalost teorie, praxe, měření.
Příprava letových zkoušek klasických letových výkonů a letových vlastností. Redukce naměřených výsledků na standardní podmínky. Výpočet zatížení pro zkoušku. Návrh sestavy zkoušky a zkušebních přípravků. Lepení tenzometrů a praktické měření.

Základní literatura

Vedrov,V.C.- Tajc,M,A.:: Letnyje ispytanija samoletov, , 0
Chejfec,M.I.:: Obrabotka rezultatov ispytanij.Algoritmy,nomogramy,tablicy, , 0
Kljačko,M.D.- Arnautow,E.V.:: Letnyje pročnostnyje ispytanija samoletov, , 0

Doporučená literatura

Daněk,M.:: Zkoušení letadel za letu, , 0
Vedrov,V.C.- Tajc,M,A.:: Letnyje ispytanija samoletov, , 0
Drexler.J.a kol.: Pevnost a zkoušky leteckých konstrukcí, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, doporučený
  • Program N-AST-A magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod rozdělení letových zkoušek. Náplň,zvláštnosti a postupy.
2. Přehled měřených veličin, zákl. metody měření, chyby měření.
3. Měření rychlostí letu. Aerodynamická oprava rychloměrného systému.
4. Měření letových výkonů - stoupací rychlosti, poláry.
5. Metody redukce naměřených výsledků na Mezinárodní standard.atmosféru.
6. Metody měření letových vlastností - stabilita a řiditelnost.
7. Účel a význam statických a únavových zkoušek.
8. Vybavení zkušeben.
9. Plánování zkoušek, zkušební přípravky.
10. Zkoušení přetlakových kabin, podvozků a kol.
11. Výpočet vahadlového systému.
12. Měření napětí a deformací.
13. Vyhodnocení zkoušek, zprávy a protokoly.

Laboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka zkoušky ocasních ploch na zkušebně.
2. Měření napětí na vlastním vzorku.

Cvičení

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Metody graduace měřicích zařízení. Cejchovní křivky.
2. Vyhodnocování měření tlaku.
3. Vyhodnocování měření teploty.
4. Aerodynamická oprava pitot-statického rychloměrného systému.
5. Vyhodnocování stoupacích rychlostí.
6. Redukce letových výkonů na Mezinárodní standardní atmosféru.
7. Vyhodnocování měření podélné stability, polohy aerodynamického středu.
8. Ukázka únavové zkoušky.
9. Výpočet vahadlového systému.
10. Lepení tenzometrů - teorie, vzorky.
11. Vyhodnocení měření a protokol.

eLearning