Detail předmětu

Stavba a pevnost letadel

FSI-OSZ-AAk. rok: 2023/2024

Předmět Stavba a pevnost letadel studenty seznamuje se základními koncepčními uspořádáními letadel ve vztahu k dalším oborům, a to zejména k aerodynamice, mechanice letu a leteckým materiálům. Dále se předmět soustřeďuje na popis jednotlivých konstrukčních celků draku letounu s kladením důrazu na základní principy stanovení zatížení, konstrukční návrh a pevnostní analýzu. Nedílnou součástí těchto znalostí je i úvod do teorie tenkostěnných konstrukcí a jejich výpočet.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné pružnosti a pevnosti. Základní znalosti fyziky, kinematiky a dynamiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 90% fyzická účast na cvičeních. Dále je třeba předložit zkompletovaná a dopracovaná výpočtová cvičení, Získání zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška je písemná.
90% účast na cvičení, odevzdání protokolu, předložení všech spočtených příkladů ze cvičení.

Učební cíle

Cílem je seznámit studenty se základními konstrukčními celky a požadavky na ně kladené i z hlediska jejich funkce a pevnosti.
Předmět Stavba a pevnost letadel umožňuje studentům získat znalosti o konstrukci letounu, výpočtu zatížení a pevnostní analýze. Student se naučí pracovat s předpisovými požadavky a na základě nich navrhnou konstrukční část.

Základní literatura

Čalkovský A.: Konstrukce a pevnost letadel, , 0
Roskam J.: Airplane design, , 0
Mertl Vl.: Konstrukce letadel, , 0
Slavík S.,Stavba letadel, ČVUT, 1999

Doporučená literatura

Cutler J.: Understanding Aircraft Structures, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

65 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky kladené na letoun.
2. Zatížení působící na letoun. Manévry, poryvy, pozemní zatížení. Násobek.
3. Předpisy letové způsobilosti. Definice a pojmy. Obálky. Případy zatížení
4. Konstrukce křídla, vnější tvary, zatížení. Mechanizace křídla. Klapky, sloty, spoilery, brzdy. Konstrukční řešení.
5. Jedno, dvou a více nosníkové konstrukce, pevnostní výpočet
6. Jednodutinová a vícedutinová konstrukce při obecném zatížení.
7. Zatížení spojů a závěsů
8. Vodorovné a svislé ocasní plochy. Konstrukční řešení a zatížení
9. Trup. Účel, požadavky a konstrukce trupu. Přetlakové kabiny. Příhradové konstrukce.
10. Řízení. Soustavy řízení. Konstrukce prvků řízení.
11. Pohonná jednotka, umístění motoru, motorové lože.
12. Přistávací zařízení. Požadavky, rozdělení a uspořádání. Zatížení a konstrukce podvozku.

Laboratorní cvičení

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účast na pevnostní zkoušce letecké konstrukce

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet prutů, Castiglianova věta.
2. Poryvové a manévrovací obálky.
3. Zatížení křídla.
4. Zatížení ocasních ploch
5. Výpočty nosníků
6. Jednodutinová nosníková konstrukce.
7. Dvoudutinová nosníková konstrukce.
8. Pevnostní výpočty motorového lože
9. Zatížení závěsů a spojů
10. Nýtové a lepené spoje
11. Zatížení přistávacího zatížení

eLearning