Detail předmětu

Palubní soustavy letadel II

FSI-OPL-AAk. rok: 2023/2024

Pojednává o palubním informačním systému, přístrojích a soustavách pro kontrolu letu a letadla, zajištění bezpečnosti, ekonomiky a komfortu letu. Dále o soustavách ručního poloautomatického a automatického řízení letu.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z teorie aut. řízení - vlastnosti a přenosové funkce element. prvků., servomechanismy. Základní znalosti elektrotechniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou k udělení zápočtu je 80% fyzická účast na cvičeních. Zkouška je písemná nebo ústní.
Účast na cvičeních je povinná (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Učební cíle

Cílem je dát studentům úplný přehled o palub. soust. moderních letadel různých kategorií (od malých letounů všeobecného letectví po velké dopravní letouny). Hlavní důkaz je položen na vysvětlení palubního informačního systému, jeho jednotlivých soustav a jejich souvislostí:
- u konstruktérů - s vnitřní konstrukcí draku letounu;
- u provozního směru - s údržbou avioniky na palubě a zabezpečení dat pro řízení provozu letadel.
Znát účel, princip činnosti palubních soustav a tendence jejich vývoje. Znát metody pro umístění vybraných vysílačů letových veličin na letounu.

Základní literatura

Čižmár: Učeb. texty – pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1, 2006, ISBN 80-7204-445-1
Moir, Seabridge: Civil Avionics Systems, ISBN: 978-1-118-34180-3

Doporučená literatura

Sýkora,R.:: Palubní soustavy letadel, , 0
Rao, S.S.: Reliability-Based Design, McGraw-Hill,Inc., USA

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-AST-A magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historický úvod, současný stav a perspektivy dalšího rozvoje, dělení systémů letadla podle ATA a GAMA
2. Uspořádání přístrojového vybavení na palubě letadel – obecné zásady, požadavky předpisů, přístrojové vybavení malých cvičných a sportovních letadel, vybavení malých dopravních letadel, vybavení velkých dopravních letadel
3. Zkoušení přístrojového vybavení – zkoušení podle požadavků RTCA/DO-160 (včetně elektromag. kompatibility, odolnosti vůči účinkům blesků), opatření v konstrukci ke zvýšení odolnosti elektrotechnických zařízení
4-5. Letové a navigační přístroje - Pitot-statický systém, výškoměr, rychloměr, Machmetr, variometr
6. Letové a navigační přístroje – Gyroskop, směrový setrvačník, umělý horizont, zatáčkoměr, magnetický a gyro-indukční kompas
7. Letové a navigační přístroje – radionavigační systém - VOR/DME, ADF, ILS, GPS
8. Elektronický systém letových přístrojů – sběrnice údajů (ARINC429), zabezpečení softwaru (dle RTCA DO-178), elektronické zobrazovací prvky, architektura systémů (EFIS, ECAM, EICAS)
9. TCAS, GPWS
10. Pohonná jednotka a přístroje monitorování
11. Automatické systémy řízení letu
12. Záznamové a signalizační vybavení
13. Kritičnosti přístrojů a vybavení

Laboratorní cvičení

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ukázka a použití zařízení pro zkoušení přístrojů.

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dělení systémů letadla podle ATA a GAMA
2. Uspořádání přístrojového vybavení na palubě letadel
3. Zkoušení přístrojového vybavení
4-7. Letové a navigační přístroje
8-9. Elektronický systém letových přístrojů
10. Pohonná jednotka a přístroje monitorování
11. Automatické systémy řízení letu
12. Záznamové a signalizační vybavení
13. Kritičnosti přístrojů a vybavení

eLearning