Detail předmětu

Úvod do výpočtového modelování proudění

FSI-MMPAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty s možnostmi výpočtového modelování proudění a ukazuje filozofii práce s CFD programy. Hlavní důraz je kladen na oblast preprocessingu, tj. přípravu 3D geometrických modelů a výpočtových sítí. Studenti jsou také uvedeni do formulace výpočtového modelu a základů vyhodnocování výpočtových simulací. Na tento předmět navazuje v dalším studiu kurz Výpočtové modelování proudění. Praktická část je zaměřena na práci s programy SolidWorks a ANSYS CFD.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Mechanika tekutin, základy konstruování v počítačovém prostředí, práce s operačním systémem Windows.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečné hodnocení je odvozeno z práce na samostatném projektu shrnuté ve formě technické zprávy.
Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela výjimečných případech je řešena individuálně.

Učební cíle

Seznámení s geometrickým modelováním a úvod do výpočtového modelování v mechanice tekutin, základy práce v prostředí ANSYS CFD.
Základy práce s preprocesorem ANSYS CFD a provázání práce mezi 3D modelováním (Solidworks) a CFD analýzou.

Základní literatura

CENGEL, Y., CIMBALA, J: Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, McGraw-Hill, ISBN 978-0-0-07-352926-4 (EN)
ANSYS Design Modeler User Guide. Dostupné z : http://www.ansys.com (EN)
ANSYS Mesh User Guide. Dostupné z : http://www.ansys.com (EN)
ANSYS Fluent User Guide. Dostupné z : http://www.ansys.com (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace FLI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace TEP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Solidworks – 3D modelování
2. Solidworks – 3D modelování
3. Solidworks – 3D modelování
4. Solidworks – 3D modelování (samostatný projekt)
5. ANSYS Workbench, ANSYS DesignModeler – úprava geometrie pro CFD výpočet
6. ANSYS DesignModeler - úprava geometrie pro CFD výpočet
7. ANSYS Mesh – příprava výpočetní sítě
8. ANSYS Mesh- příprava výpočetní sítě
9. ANSYS Mesh - příprava výpočetní sítě
10. ANSYS Mesh - příprava výpočetní sítě
11. ANSYS Fluent – zadání a kontrola průběhu výpočtu (základy)
12. ANSYS Fluent - zadání a kontrola průběhu výpočtu (základy)
13. ANSYS Fluent – postprocessing (základy)

eLearning