Detail předmětu

Diplomový projekt (N-ETI)

FSI-LDPAk. rok: 2023/2024

Individuální práce studentů pod vedením vedoucího diplomové práce podle konkrétního zadání diplomové práce včetně odborných konzultací ve firmách, které spolupracují s Energetickým ústavem. Součástí může být i experimentální část diplomové práce (pokud je obsažena v zadání).
Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

11

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti z oboru energetické inženýrství

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je podmíněn předložením zpracované vybrané části diplomové práce v písemné podobě a její obhajobou na cvičení před kolektivem studentů a vedoucího diplomové práce.
Student pravidelně (týdenní interval, není-li dohodnuto jinak) informuje vedoucího diplomové práce o dílčích výsledcích.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání návyků pro zcela individuální práci podle doporučených podkladů. Student se v průběhu semestru naučí jednat se zástupci komerčních firem, získávat podklady, vyhodnocovat důležitost výsledků a analyticky pracovat. Výsledek je obhajován před odbornou veřejností.
Student si osvojí individuální práci a získá praktické dovednosti a zkušenosti pro práci po absolvování školy.

Základní literatura

Dixon,S.L.:Fluid dynamics and Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Press, London 2005 (EN)

Doporučená literatura

literatura dle zaměření tématu DP-určí ved.DP
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ETI-P magisterský navazující

    specializace ENI , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace FLI , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace TEP , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. cvičení: individuální práce podle zadání DP