Detail předmětu

Dopravní technika silniční

FSI-JDT-AAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty s poznatky z oblasti silniční dopravní techniky. Je sledováno hledisko teoretické, konstrukční i provozní.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Maticový počet, diferenciální a integrální počet, diferenciální rovnice. Technická mechanika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost. Technická termodynamika.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: Orientace v probíraných problémech a schopnost jejich řešení, prověřovaná a prezentovaná v zadaných příkladech. Podmínkou udělení zápočtu je samostatné vypracování (absolvování) zadaných úloh bez závažných nedostatků. Průběžná kontrola studia je prováděna při kontrole příkladů současně s ověřením požadovaných znalostí. Zkouška: Při zkoušce jsou prověřovány a hodnoceny znalosti fyzikální podstaty probíraných problémů, jejich matematický popis na probrané úrovni a aplikace na řešených příkladech. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Do klasifikačního hodnocení se zahrnují: 1. Hodnocení práce ve cvičeních (hodnocení vypracovaných úloh). 2. Výsledek písemné části zkoušky (kontrolního testu).
3. Výsledek ústní části zkoušky.
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout všeobecné vědomosti nezbytné pro úspěšnou teoretickou, experimentální i praktickou inženýrskou činnost oblasti silniční dopravní techniky.
Student získá znalosti z oblasti konstrukce a provozu silničních vozidel a spalovacích motorů.

Základní literatura

Stone, R.: Introduction to Internal Combustion Engines. ISBN 0-333-74013-0 (EN)
BOSCH: Diesel-Engine Management. ISBN 1-86058-435-7 (EN)
BOSCH: Gasoline-Engine Management. ISBN 1-86058-434-9 (EN)
BOSCH:Automotive Electrics, Automotive Electronics. ISBN 1-86058-436-5 (EN)
REIMPELL,J., STOLL,H., EDWARD,A. Engineering Principles: the Automotive Chassis. Arnold, London, 1996. ISBN 0-340-61443-9 (EN)
Gasoline engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-658-03963-9. (EN)
Diesel engine management: systems and components. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3-658-03980-6. (EN)
Automotive mechatronics: automotive networking, driving stability systems, electronics. New York: Springer, 2014. ISBN 978-3-658-03974-5. (EN)

Doporučená literatura

BOSCH: Automotive Terminology. ISBN 0-7680-0338-5
Goodsell, D.: Dictionary of Automotive Engineering. SAE ISBN 1-56091-683-4
http://www.ite.fme.vutbr.cz/opory/autTech.php?jazyk=cz

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-ADI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  • Program N-ENG-Z magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky na silniční vozidla. Dynamika vozidel.
2. Směrová dynamika vozidel.
3. Spalovací motory. Pístové spalovací motory.
4. Přeplňování spalovacích motorů. Hnací ústrojí spalovacích motorů.
5. Konstrukce spalovacích motorů, hlavní součásti.
6. Chlazení spalovacích motorů. Palivové a vzduchové filtry. Plnicí dmychadla. Výfukové systémy.
7. Řízení zážehových motorů. Tvorba směsi. Vstřikování paliva.
8. Emise zážehových motorů.
9. Řízení vznětových motorů. Vstřikovací čerpadla. Systém common rail.
10. Emise vznětových motorů, tvorba směsi, spalování. Startéry.
11. Hnací ústrojí vozidel.
12. Odpružení vozidel.
13. Brzdové systémy.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dynamika vozidel, směrová dynamika vozidel.
2. - 3. Spalovací motory. Pístové spalovací motory.
4. - 5. Přeplňování spalovacích motorů, hnací ústrojí spalovacích motorů.
6. - 7. Konstrukce spalovacích motorů, chlazení spalovacích motorů. Palivové a vzduchové filtry. Plnicí dmychadla. Výfukové systémy.
8. - 9. Řízení zážehových motorů. Tvorba směsi. Vstřikování paliva. Emise zážehových motorů.
10. - 11. Řízení vznětových motorů. Vstřikovací čerpadla. Systém common rail. Emise vznětových motorů, tvorba směsi, spalování.
12. - 13. Hnací ústrojí vozidel, odpružení vozidel, brzdové systémy

eLearning