Detail předmětu

Diplomový projekt (M-VSY)

FSI-GZJAk. rok: 2023/2024

Účelem předmětu je samostatná práce studentů na řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt.
Předmět je zaměřen na zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. Podoporu schopnosti plánování, organizace a řízení projektu. Napomáhá studentovi při zpracování plánu práce, při rešeršních pracích, vyhledávání podkladů a studiu odborné literatury.

Vítána jsou zadání témat projektu z prumyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Účast ve cvičeních.
2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.
Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.
Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Základní literatura

Warnecke, H-J.: Revolution der Unternehmenskultur, Das Fraktale Unternehmen
Buda J., Kováč M.: Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve
Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka, ÚVSSR FSI VUT v Brně,2003

Doporučená literatura

Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka
Bělohoubek, P. – Kolíbal, Z.: Projektování výrobních systémů s PRaM. Skriptum VUT-FSI, Brno, 1993

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.