Detail předmětu

Projektový management

FSI-GPNAk. rok: 2023/2024

Předmět základy projektmanagementu vychází ze základních znalostí ekonomiky řízení podniku a na příkladech z průmyslové praxe seznamuje studenty s aktuálními metodami řízení projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

U studentů se předpokládá základní znalost ekonomiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení a uznání vypracovaných elaborátů.
Zkouška :
Je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a jeho schopnost jejich praktického použití.

Cvičení jsou povinná. Kontroluje se účast. Neúčast je možno nahradit po dohodě s učitelem.

Učební cíle

Cílem předmětu je zprostředkování zkušeností s aktuální praxí Projektmanagementu komplexních projektů.
Student/ka je po absolvování předmětu schopný/á systematicky používat metody projektmanagementu tak, aby projekty byly dokončené v plánovaném čase s plánovanými výstupy a náklady.

Základní literatura

Sterrer, C., Winkler G.: Let your projects fly. Goldegg Verlag, 2006, ISBN 10 3- 901880-67-4
Dröschel W.; Wiemers M. (2000): Das V-Modell 97, Oldenbourg Verlag München Wien

Doporučená literatura

Patzak, G.; Rattay, G.: Projektmanagement, Leitfaden zum Management von Projekten, Projektportfolios und projektorientierten Unternehmen, LINDE international,Wien 2004, ISBN 3-7143-0003-1
Adamec, F. MS Project - řízení projektů Grada, Praha 1997
Dolanský, Měkota, Němec Projektový management Grada, Praha 1996
SAMUEL, M. Project Management in Practice. 4 edition. Wiley. 2010. 328 p. ISBN-13: 978-0470533017.
KERZNER, H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 10 edition. Wiley. 2009. 1120 p. ISBN-13: 978-0470278703

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSR-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program N-KSB-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Projektový management, vymezení a kontext projektu
2. Plánování projektu, zadání projektového úkolu
3. Analýza projektového prostředí
4. Plán výsledků projektu
5. Postupový model
6. Plán projektových milníků, plán zdrojů, plán nákladů
7. Analýza rizik v projektu
8. Základní typy analýz projektu
9. Dokumentace projektu
10. Kontrolní a řídící procesy v projektu
11. Proces zadání projektu (od myšlenky k zadání)
12. Proces startu projektu (od zadání k projektové příručce)
13. Proces ukončení projektu


Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Případová studie I
2. Případová studie I
3. Případová studie I
4. Případová studie I
5. Případová studie II
6. Případová studie II
7. Případová studie II
8. Případová studie II
9. Případová studie III
10. Případová studie III
11. Případová studie III
12. Případová studie III
13. Odevzdání semestrálních prací, zápočet

eLearning