Detail předmětu

Počítačová podpora výroby (CAD/CAM)

FSI-GPIAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s moderními počítačovými prostředky pro podporu výrobních systémů CAD/CAM a to moderními metodami plánování výroby za využití simulačních metod v návaznosti na Industry 4.0.
Na příkladech jsou vysvětlovány aktuální metody a přístupy. Student získává ucelenou představu o problematice a návod jak řešit vlastní problémy. V průběhu semináře se zaměřujeme na řešení konkrétních problémů posluchačů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalost simulačních a CAD systémů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet: Předpokládá se účast na povinných cvičeních a odevzdaní semestrální práce, která prověří znalosti studenta. Semestrální práce bude klasifikována.
Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit.

Učební cíle

1. Moderní podpora výroby - Studenti získávají znalosti, které podroří různé metody pro plánování a rozvrhování výroby s podporou CAD/CAM.
2. Simulace a výroba - Kurz umožní posluchačům připravit si simulační model a řešit vlastní problémy za využití moderních, interaktivních, simulačních prostředků.
Studenti získávají znalosti a praktické zkušenosti z využití moderních
přístupů pro konstruování, simulaci a výrobu.

Základní literatura

SADÍLEK, Marek a Zuzana SADÍLKOVÁ. Počítačová podpora procesu obrábění: učební text. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-248-2770-4. (CS)
LEE, Kunwoo. Principles of CAD/CAM/CAE systems. Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1999. ISBN 0201380366. (EN)
HORVATH, Joan C. Mastering 3D printing. Technology in action series. ISBN 978-1484200261. (EN)
ŠTULPA, Miloslav. CNC obráběcí stroje a jejich programování. Praha: BEN - technická literatura, 2006. ISBN 8073002078. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSR-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Základní přístupy CAD/CAM technologií.
- Základ programování a výroby na CNC strojích.
- Samostatná činnost na výukových příkladech.
- Zpracování případové studie v rámci výuky počítačového cvičení.

eLearning