Detail předmětu

Metodika konstruování

FSI-GM0Ak. rok: 2023/2024

Předmět prohlubuje znalosti studentů z oboru stavby strojů o obecné principy a metodiku navrhování a konstruování strojů a technologických celků v mezinárodním respektive česko-německém kontextu. Předmět je zaměřen rovněž na srovnání terminologie a označení jednotek používaných při konstrukčních výpočtech v České republice a v Německu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Student musí znát základy konstruování a ovládat německý jazyk alespoň na úrovni C2.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Součástí zkoušky je vypracování prezentací na zadaná témata a jejich ústní obhajoba.


Přednášky jsou doporučené.

Učební cíle

Cílem předmětu je připravit studenty na práci v mezinárodních týmech, zejména česko-německých. Podat základní informace o terminologii a metodice konstruování v nadnárodním kontextu.
Absolvent má prohloubené znalosti z metodiky konstruování a je připraven se efektivně zapojit do mezinárodních česko-německých týmů.

Základní literatura

MAREK, J. Integrovaný vývoj produktu. AUTODESK 2011, ISBN 978-80-254-6497-7
Hosnedl S.: Konstrukční nauka (Obecný model postupu konstruování)
Schmidt, O. Das Fachwissen des Ingenieurs, VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1965
Weck, M.: Handbook of Machine Tools, John Wiley & Sons Ltd (Import) (June 1984), ISBN-10: 0471262269
Weck, M.; Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme in 5 Bänden, Springer, 1997 – 2002, Band 1: Maschinenarten und Anwendungsbereiche, 1998, ISBN 3-540-63211-5, Band 2: Konstruktion und Berechnung, 2002, ISBN 3-540-43351-1, Band 3: Mechatronische Systeme, Vorschubantriebe, Prozessdiagnose, 2001, ISBN 3-540-67614-7, Band 4: Automatisierung von Maschinen und Anlagen 2001, ISBN 3-540-67613-9, Band 5: Messtechnische Untersuchung und Beurteilung, dynamische Stabilität, 2001, ISBN 3-540-67615-5

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu
2. Technické kreslení - princip a terminologie v ČR a SRN
3. Základní prvky strojů - princip a terminologie v ČR a SRN
4. Hydraulické obvody - princip a terminologie v ČR a SRN
5. Kmitání - princip a terminologie v ČR a SRN
6. Pohony - princip a terminologie v ČR a SRN
7. Převody - princip a terminologie v ČR a SRN
8. Měření a zkoušení - princip a terminologie v ČR a SRN
9. Automatizace strojů - princip a terminologie v ČR a SRN
10. Výrobní stroje - princip a terminologie v ČR a SRN
11. Systémový přístup ke konstruování
12. Metodické konstruování způsobilých strojů
13. Případová studie