Detail předmětu

Modulový projekt I

FSI-GMPAk. rok: 2023/2024

Modulový projekt slouží k prohloubení znalostí a praktickému využití vědomostí nabytých během dosavadního studia formou projekční a konstrukční týmové práce na aplikačně zaměřených projektech z průmyslové a vědecko-výzkumné praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření modulového projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho tutorem, koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.


Povinná účast ve cvičení v rámci běhu semestrů na VUT Brno i na TUC Chemnitz. Neúčast se nahrazuje po dohodě s vyučujícím.
Změna v souvisloti s opatřemími proti šíření COVID-19 vyhrazena.

Učební cíle

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na technickém projektu.


Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru, zdokonalí se v komunikačních dovednostech, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci.

Základní literatura

S ohledem na konkrétní zadání

Doporučená literatura

S ohledem na konkrétní zadání
Wouter Baars: Project Management Handbook, Version 1.1 - July 2006, DANS – Data Archiving and Networked Services, The Hague – 2006, ISBN 90 6984 496 6 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální. Určuje ho garant předmětu.
1. Určení pracovních týmů a zadání projektu.
2. - 5. Individuální rešerše, návhy a výpočty dle zadání
6. - 13. Zpracování technické dokumentace dle zadání.