Detail předmětu

Dynamika výrobních strojů

FSI-GDVAk. rok: 2023/2024

Výrobní stroj, stejně jako každý jiný produkt lidské činnosti musí v požadované splňovat jisté funkční parametry. Úkolem výrobních strojů je zajistit technologické pracovní procesy obrábění a tváření, při nichž se dosahuje požadovaný tvar a rozměry strojních součástí. Uvedené pracovní procesy jsou mechanickými pochody a lze je zajistit příslušnými typy výrobních strojů (tvářecích, obráběcích).
Výrobní stroj musí splňovat především hledisko výrobní, tj. opracování strojních součástí. Mezi další hlediska a kritéria výrobních strojů patří bezesporu jakost a kvalita vyrobených součástí i celých strojů při součásném vzrůstu jejich produkce. Neméně důležitými hledisky je zajištění provozní spolehlivosti, životnosti nástrojů i jednotlivých uzlů strojů.
Výše uvedené vlastnosti výrobních strojů jsou dány dynamickými vlastnostmi jejich mechanických soustav.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Matematika:
lineární algebra, maticový počet, Fourierova transformace (originál, obraz), spektrální a modální vlastnosti struktur, metody sestavování pohybových rovnic, diferenciální rovnice,
metoda konečných prvků.
Fyzika:
základy akustiky, akustické veličiny (tlak, intenzita, výkon), akustické signály, akustická pole, spektra signálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky k udělení zápočtu: 100 % účast na cvičeních, v případě dostatečně omluvené absence řešení zadaných úloh.
Zkouška: Zkouška je prováděna formou průřezového písemného testu. Vyhotovení správné odpovědi na méně než polovinu otázek je důvodem k neudělení zkoušky. Konkrétní podobu zkoušky, typy, počet otázek či příkladů a podrobnosti hodnocení sdělí přednášející v průběhu semestru.


Účast na cvičení je povinná. Kontrola výuky prováděna systematicky, na cvičeních záznam účasti do seznamu studentů. Připravenost studentů na výuku prováděna individuálně u jednotlivých studentů, případně kratičkým testem.
Zameškanou výuku v případě řádné omluvy je prováděno doplněním chybějící látky a případně zadáním náhradních příkladů.

Učební cíle

Analýza struktury dynamického systému stroje, rozbor a modelování dynamických jevů v pracovních procesech strojních zařízení, modelování jejich mechanické soustavy a sestavení potřebného výpočtového modelu.
Analýza možností jak dynamické vlastnosti výrobních strojů žádaným směrem upravit.
Studenti získají ucelený přehled o dynamických vlastnostech a charakteristikách výrobních strojů různého provedení. Porozumí spektrálním a modálním vlastnostem strojů a které jsou rozhodující pro stabilní a bezporuchový provoz strojního zařízení. Získané znalosti pak mohou v praxi uplatnit při konstruování vysoce výkonných a spolehlivých strojních zařízení.

Základní literatura

Tlutý G.: Manufacturing Processes and Equipment, Prentice Hall, 1999 (EN)
K. Mungus, K. Popp: Schwingungen, Springer, 2005

Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky 1 a 2, ČVUT Praha, 1992

(CS)
M. Kopecký, B. Rudolf: Tvářecí stroje, ČVUT, 1991

Doporučená literatura

V. Mišun: Dynamika výrobních strojů, CERM, 2003

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-VSR-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program N-VSY-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura dynamického systému stroje
2. Modely mechanických systémů výrobních strojů - metody přímé
3. Modely mechanických systémů výrobních strojů - metody počítačové
4.-6. Dynamické charakteristiky lineárních mechanických systémů :
a) spektrální a modální vlastnosti
b) časové a frekvenční dynamické charakteristiky
c) stabilita dynamických systémů
7.-8. Kmity výrobních strojů :
vynucené harmonické,vynucené periodické,vynucené impulsní, náhodné
9. Samobuzené kmity
10. Tlumení kmitů ve výrobních strojích
11. Experimentální zjišťování dynamických vlastností strojů
12. Pohony výrobních strojů
13. Hluk výrobních strojů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Modely mechanických soustav.
2. Metody sestavování pohybových rovnic
3. Metody sestavování pohybových rovnic - pokračování
4. Metoda MKP
5. Spektrální a modální vlastnosti mechanických soustav
6. Spektrální a modální vlastnosti mechanických soustav - pokračování
7. Stabilita dynamických systémů.
8. Kmity výrobních strojů - harmonické buzení
9.Samobuzené kmity výrobních strojů
10.Experimentální zjišťování dynamických vlastností strojů
11.Pohony výrobních strojů
12.Hluk výrobních strojů
13.Zápočet

eLearning