Detail předmětu

Hydraulické stroje

FSI-FHYAk. rok: 2023/2024

Kurz seznamuje studenty se základními podmínkami a parametry hydraulických strojů a zařízení, které se uplatňují v širokém spektru průmyslových a hospodářských odvětví. Zahrnuje stroje pracovní (čerpadla, hydromotory), energetické (vodní turbíny)a tekutinové mechanismy (hydraulické i pneumatické prvky, hydraulické převody).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Základní znalosti z hydromechaniky, zvláště části týkající se odstředivých čerpadel a přetlakových turbin.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Řešení úloh v rámci cvičení. Písemná zkouška v rozsahu dané osnovy. Hodnocení dle stupnice ECTS.
Účast na cvičeních je povinná. Příp. neúčast se nahrazuje zadáním zvláštního úkolu.

Učební cíle

Seznámení s různými druhy hydraulických strojů a zařízení, které jsou
používány v průmyslových a energetických celcích, např. v čerpacích
stanicích, v čistírnách odpadních vod,v parních, jaderných a vodních
elektrárnách a také jako prvky ve stavebních strojích, obráběcích
strojích, v automatizaci, robotizaci.
Hlubší znalost principů a použitelnosti hydraulických strojů, zjednodušené návrhy hydraulických strojů.

Základní literatura

BLÁHA,J.,BRADA,K.: Hydraulické stroje, , 0 (CS)
PIVOŇKA,J. a kol.: Tekutinové mechanismy, , 0 (CS)
NECHLEBA,M.: Vodní turbíny , , 0 (CS)

Doporučená literatura

ŠOB,F.: Hydraulické stroje, , 0
ŠOB,F.: Hydromechanika, , 0

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-ENE-P bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení čerpadel a základní pojmy.
2. Čerpadla objemová - hydrostatická (pístová, zubová, lamelová).
3. Čerpadla jiných principů - vodní ejektory a injektory, vodní trkač
4. Mamutová čerpadla, zdvižná - šneková čerpadla.
5. Čerpadla lopatková - hydrodynamická.
6. Charakteristiky čerpadel.
7. Uspořádání a regulace čerpadel.
8. Podobnostní čísla, pí-teorém.
9. Význam, funkce a rozdělení vodních elektráren.
10. Základní rovnice a parametry vodních turbín a akumulačních čerpadel.
11. Charakteristiky vodních turbín.
12. Základní principy vodních turbín.
13. Úvod do problematiky tekutinových mechanismů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Návrh hydrostatických čerpadel (pístové, zubové, lamelové)
Návrh čerpadel jiných principů (mamutové čerpadlo, vodní trkač, šnekové čerpadlo).
Návrh hydrodynamických čerpadel.
Projekční návrh Francisovy turbiny.
Projekční návrh Peltonovy turbiny.
Projekční návrh akumulačního čerpadla.

eLearning