Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-STG, tváření, svařování, slévárenství)

FSI-FETAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, učí zásady plánování experimentů a vyhodnocení výsledků. Jsou probírány zásady vypracování technických zpráv, jejich formální a obsahová struktura a zásady technické presentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie, používaných výrobních strojů a zařízení a znalosti z mechanizace výroby. Vhodná je znalost technologických předmětů studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, vypracování tezí závěrečné práce a její odprezentování.


Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.
Znalosti jsou kontrolovány formou presentací k dílčím tématům.

Učební cíle

Cílem semináře je poskytnutí znalostí a postupů, nutných při zpracování technických děl.

Předmět napomáhá při zpracování bakalářské práce.

Základní literatura

Literatura, která se vztahuje k tématu bakalářské práce
ČSN ISO 690. Bibliografické citace. Praha: Česk normalizační institut, 2011

Doporučená literatura

Literatura uvedená v zadání bakalářské práce
FOREJT, Milan: Závěrečný projekt. Sylabus na serveru www.fme.vutbr.cz. FSI VUT v Brně, 2002 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STG , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do psaní závěrečných prací
 2. Práce s odbornou literaturou, bibliografické citace
 3. Pravidla tvorby výkresové dokumentace
 4. Pravidla a ukázky správného prezentování
 5. Psaní a úpravy rovnic, kreslení diagramů, zpracování naměřených dat
 6. Prezentace studentů a diskuze výsledků
 7. Prezentace studentů a diskuze výsledků
 8. Prezentace studentů a diskuze výsledků
 9. Prezentace studentů a diskuze výsledků
 10. Prezentace studentů a diskuze výsledků
 11. Prezentace studentů a diskuze výsledků
 12. Ekonomické zhodnocení dosažených výsledků
 13. Pravidla odevzdávání závěrečných prací

eLearning