Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-SSZ)

FSI-FESAk. rok: 2023/2024

V semináři studenti referují formou dvacetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých závěrečných projektech.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Pro účast v semináři se předpokládají znalosti v rozsahu předchozího bakalářského studia, doplněné studiem literatury podle konkrétního zadání bakalářské práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na seminářích a přednáška o své bakalářské práci.
Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace připravované bakalářské práce.

Učební cíle

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat dosažené výsledky širší (technické) veřejnosti. Tím se přípraví na své vystoupení při obhajobě bakalářského projektu.
Student se naučí veřejně vystupovat a odborně hovořit.

Doporučená literatura

Bakalářské práce jednotlivých studentů

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace SSZ , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány bakalářské práce jednotlivými studenty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

eLearning