Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-STG, obrábění)

FSI-FEOAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, učí zásady plánování experimentů a vyhodnocení výsledků. Jsou probírány zásady vypracování technických zpráv, jejich formální a obsahová struktura a zásady technické presentace, vedeni diskuzí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Studijní znalosti z oblasti předmětu diplomové práce.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Aktivní přístup ve výuce, účast, vypracování tezí diplomové práce.
Účast ve výuce je povinná a může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Znalosti jsou kontrolovány formou presentací k dílčím tematům.

Učební cíle

Cílem semináře je poskytnutí znalostí a postupů, nutných při zpracování technických děl.
Předmět napomáhá při zpracování diplomové práce.

Základní literatura

Aktuální literatura, která se vztahuje k tématu bakalářské práce (CS)

Patrick De Vos: Obrábění kovů. Teorie v praxi. Lund - Fagersta, SECO TOOLS AB. 2014, 172 s.

(CS)

ČSN ISO 5966 - Formální úprava vědeckých a technických zpráv. Český normalizační institut, Praha, 1995. 32 s. MDT 06.055.

(CS)

Dušan Katuščák: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Enigma. 2022. s. 162. ISBN 978-80-89132-70-6. EAN 9788089132706

(CS)

Dušan Katuščák: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Enigma. 2022. s. 162. ISBN 978-80-89132-70-6. EAN 9788089132706

(CS)

KOCMAN, K., NĚMEČEK, P. a kol. Aktuální příručka pro technický úsek. Verlag Dashöfer, Praha, 1998. 1262s.

(CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STG , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány diplomové práce jednotlivými diplomanty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

eLearning