Detail předmětu

Automobily

FSI-FAUAk. rok: 2023/2024

Základní výklad problematiky teorie, konstrukce a stavby osobních i užitkových automobilů. Předmět aplikuje a rozvíjí poznatky získané během předchozího studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu bakalářského studia FSI VUT v Brně.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě účasti ve cvičeních, odevzdání všech zadaných písemných prací a prokázání požadovaných znalostí.
Povinná účast ve cvičeních je kontrolována vyučujícím. Odůvodněně zameškanou výuku lze nahradit pouze na základě individuální dohody s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií, konstrukcí a stavbou osobních i užitkových automobilů.
Absolvováním předmětu student získává základní znalosti z teorie motorových vozidel a přehled o současném stavu konstrukce jednotlivých skupin a částí vozidel. Tyto znalosti jsou nutným předpokladem pro úspěšnou samostatnou konstrukční činnost v oboru.

Základní literatura

Kaplan, Z.: Převodná ústrojí motorových vozidel.
Bosch: Automotive Handbook. 6th Edition, 2004

Doporučená literatura

Kaplan, Z.: Převodná ústrojí motorových vozidel.
Bosch: Automotive Handbook. 6th Edition, 2004

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace SSZ , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Jízdní odpory.
02. Jízdní meze.
03. Nápravy, jejich konstrukční principy.
04. Systémy odpružení a tlumení.
05. Pneumatiky a vozidlová kola.
06. Brzdové soustavy.
07. Řídicí ústrojí.
08. Spojky.
09. Převodovky, řazení, synchronizace.
10. Převodovky s řazením pod zatížením.
11. Spojovací a kloubové hřídele.
12. Rozvodovky.
13. Diferenciály.

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01.-02. Měření polohy těžiště vozidla
03.-04. Zavěšení kol - měření kinematických charakteristik nápravy
05.-06. Měření geometrie řízení
07.-08. Zkoušky tlumičů - bezdemontážní diagnostika tlumičů
09.-10. Měření jízdních odporů - dojezdová zkouška
11.-12. Zkoušení brzd v laboratorních podmínkách
13. Zápočet

eLearning