Detail předmětu

Moderní slévárenská technologie

FSI-ESLAk. rok: 2023/2024

Základní přehled o technologii výroby forem a jader, možnostech odlévání a dokončujících operacích při výrobě odlitků. Předmět dává možnost ucelených znalostí o jednotlivých fázích zhotovení odlitku i z pohledu dynamického rozvoje slév. technologie a dále poskytuje možnost porovnání s ostatními technologiemi výroby strojních součástí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní principy výroby odlitků - znalosti ze cvičení v 1.roč. bakalářského studia a přednášek Technologie tváření,svařování a slévání ve 3.roč bak.studia. Znalosti z nauky o materiálu a příslušných částí fyziky(proudění kapalin,termomechanika,atd).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní


Docházka na výuce povinná náhrada po kozultaci s učitelem.

Učební cíle

Cílem kursu je seznámení s širokými možnostmi zhotovení odlitku ať už s ohledem na zvolený typ technologie formy a jádra, tak na způsob zaplnění dutiny formy tekutým kovem.


Studenti získají všeobecný přehled možností výroby odlitků a schopnost objektivního porovnání vhodnosti jednotlivých technologií s ohledem na dosažitelnou kvalitu a ekonomii výroby.

Základní literatura

Kolektiv: Metals Handbook Volume 15 - Casting ,ASM,9th edition
John Campbell: Castings,Butterworth-Heinemann Ltd,1991
Kolektiv: Giesserei Lexikon ,Schone-Schiel,1991
Schleg,F.:"Technology of metalcasting",AFS,2003
Beeley,P.:"Foundry Technology",Oxford,2001
BEELEY,P.- SMART,R.:"Investment casting",Cambridge,1995 (EN)
STEFANESCU, Doru Michael. Science and engineering of casting solidification. 2nd ed. New York: Springer, 2009. ISBN 978-0-387-74609-8. (EN)
THOMAS-SADOWSKI, Susan. Basic principles of gating & risering. 2nd ed. Schaumburg, Ill.: American Foundry Society, c2008. ISBN 978-0-87433-315-2. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace STG , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - historie slévárenské výroby
2. Základní principy výroby odlitků
3. Rozdělení slévárenských forem
4. Možnosti výroby netrvalých forem 1. až 3. generace
5. Technologie lití do trvalých forem
6. Příprava tekutého kovu. Odlévání, vtokové soustavy
7. Tuhnutí a chladnutí odlitků
8. Objemové změny při tuhnutí slévárenských slitin
9. Zneškodňování tepelných uzlů
10. Simulace slévárenských pochodů
11. Aditivní technologie ve slévárenství
12. Dokončovací operace a tepelné zpracování odlitků
13. Řízení konečné kvality odlitků

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Praktická laboratorní cvičení(ukázky, výpočty, exkurze),
zaměřená na výše uvedených 13 tématických okruhů dle přednášek.