Detail předmětu

Logistika dopravy a manipulace

FSI-DLDAk. rok: 2023/2024

Předmět Logistika dopravy a manipulace seznamuje s logistickými službami a náklady a jejich vlivem na efektivní funkci dopravně - manipulačních systémů. Materiálový tok, jeho analýza a metody hodnocení. Matematické vyjádření manipulačně-dopravního problému. Minimalizační metody přepravních nákladů. Využití počítačové podpory k simulaci dopravně-manipulačních procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvladnuty znalosti z technické mechaniky a vyšší matematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet - podmínky pro udělení:
- prezence ve cvičení
- vypracování závěrečných úkolů
Zkouška:
Student je hodnocen podle získaných znalostí a schopnosti jejich aplikace.
Zkouška je písemná se závěrečným ústním pohovorem.
Výuka na přednášce je nepovinná.
Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit s pojmem, smyslem a významem logistiky, plánováním dopravy, plánování manipulace s materiálem a plánování dopravníkových tratí. Logistika jako nástroj optimalizace, redukce nákladů a marketingu v dopravě. Logistické faktory. Logistická strategie v dopravě. Seznámení se základy numerického simulačního programu a asociovaných programových jazyků. Možnost jeho využití pro řešení dopravně-manipul. procesů.
Získání základních znalostí o logistických funkcích v dopravě a manipulaci s materiálem. Student je schopný určit vhodné logistické ukazatele a provést výpočet logistických nákladů a výkonů. Studenti získají základní znalosti pro modelování jednoduchých dopravních a manipulačních procesů s využitím numerického softwaru.

Základní literatura

PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03-449-6. (CS)
BIGOŠ, Peter, Juraj RITÓK a Imrich KISS. Materiálové toky a logistika. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. ISBN 80-7165-362-4. (SK)
BIGOŠ, Peter. Materiálové toky a logistika II: logistika výrobných a technických systémov. V Košiciach: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, c2005. ISBN 80-8073-263-9. (SK)
BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN 9788055311876. (SK)
ARNOLD, Dieter, A. KUHN a H. ISERMANN. Handbuch Logistik. 2., aktualisierte und korrigierte Aufl. Berlin [u.a.]: Springer, 2004. ISBN 3540401105. (DE)
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (Supply chain management). Praha: Radix, 2005. ISBN 8086031594. (CS)
PTÁČEK, Petr a Aleš KAPLÁNEK. Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě. Brno: CERM, 2002. ISBN 8072042572. (CS)

Doporučená literatura

PRECLÍK, Vratislav. Průmyslová logistika. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03-449-6. (CS)
BIGOŠ, Peter, Juraj RITÓK a Imrich KISS. Materiálové toky a logistika. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. ISBN 80-7165-362-4. (SK)
BIGOŠ, Peter. Materiálové toky a logistika II: logistika výrobných a technických systémov. V Košiciach: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, c2005. ISBN 80-8073-263-9. (SK)
BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN 9788055311876. (SK)
BANKS, Jerry. Discrete-event system simulation. 5th ed., International version. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education, 2009. ISBN 9780138150372. (EN)
ARNOLD, Dieter, A. KUHN a H. ISERMANN. Handbuch Logistik. 2., aktualisierte und korrigierte Aufl. Berlin [u.a.]: Springer, 2004. ISBN 3540401105. (DE)
PERNICA, Petr. Logistika pro 21. století: (Supply chain management). Praha: Radix, 2005. ISBN 8086031594. (CS)
PTÁČEK, Petr a Aleš KAPLÁNEK. Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě. Brno: CERM, 2002. ISBN 8072042572. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-P bakalářský

    specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Logistika, pojem, funkce a doprava.
2. Požadavky logistiky na dopravní sektor.
3. Výpočty logistických nákladů a výkonů.
4. Vzájemné působení logistiky a manipulačních systémů a informačního systému.
5. Kombinovaná doprava a směry vývoje.
6. Metody minimalizace dopravních nákladů.
7. Logistické faktory.
8. Základní problémy dopravy a manipulace.
9. Manipulační proces a manipulační prostředky, kvantitativní faktory manipulačního procesu.
10. Manipulační prostředky - dopravníky.
11. Manipulační prostředky - jeřáby, průmyslové vozíky.
12. Umísťovací zařízení, jednotkové úložné a formovací zařízení.
13. Skladovací zařízení, identifikační a kontrolní zařízení.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řešení manipulačně-dopravního problému - indexové metody.
2. Řešení manipulačně-dopravního problému - metoda VAM.
3. Řešení manipulačně-dopravního problému - metoda optická.
4. Řešení manipulačně-dopravního problému (individ. zadání).
5. Řešení optimálního materiálového toku pro dané výrobní schema.
6. Řešení optimálního materiálového toku pro dané výrobní schema.
7. Řešení optimálního materiálového toku (individ. zadání).
8. Možnosti modelování dopravních a manipulačních procesů.
9. Numerický simulační program (struktura a funkce).
10. Numerický simulační program (modelování sítí a podsítí).
11. Numerický simulační program (modelování sítí a podsítí).
12. Numerický simulační program (výstupy a animace).
13. Numerický simulační program (výstupy a animace).

eLearning