Detail předmětu

Technologie tváření

FSI-CTTAk. rok: 2023/2024

Souhrnný přehled základních strojírenských technologií ve tváření kovů za studena i za tepla. Obsahuje fyzikální a metalurgické základy probíraných technologií. Mezi základní kapitoly patří zákony plastické deformace, metody při výrobě hutních polotovarů a technologie tváření používané ve strojírenství – plošné a objemové (stříhání, ohýbání, tažení, protlačování, volné a zápustkové kování).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oblasti strojírenské technologie, používaných výrobních strojů a zařízení a znalosti z mechanizace výroby. Vhodná je znalost technologických předmětů II. ročníku studia.


Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních, správnost vypracování výpočtových zadání a aktivita studentů při jejich zpracování.
Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná. Docházka je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána. V případě neúčasti je možné zmeškanou výuku nahradit s jinou studijní skupinou ve stejném výukovém týdnu. V případě, že náhrada není možná, vypracuje posluchač náhradní zadání, resp. výpočtové cvičení.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s plastickým chováním kovů a technologiemi hutní výroby, ale i s metodami tváření, konvenčními i nekonvenčními, tvořícími základní výrobní technologie.
V rámci návštěvy přednášek a cvičení získá student znalosti o všech druzích tzv. konvenčních a nekonvenčních technologií, které se využívají ve strojírenských výrobních podnicích při zpracování plechů, trubek a profilů, a to plošným i objemovým tvářením nejen za studena, ale i za tepla. Seznámí se také s metodikou výpočtu energosilových parametrů a dalších důležitých parametrů tvářecích procesů.

Základní literatura

SAMEK, Radko a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-214-4220-7. (CS)
SAMEK, Radko, Zdeněk LIDMILA a Eva ŠMEHLÍKOVÁ. Speciální technologie tváření: Část II. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4406-5. (CS)
HOSFORD, William F. and Robert M. CADDEL. Metal Forming: Mechanics and Metalurgy. 3th ed. New York: Cambridge University Press, 2007. 365 s. ISBN 978-0-521-88121-0. (EN)
MARCINIAK, Zdislaw, J.L. DUNCAN and S.J. HU. Mechanics of Sheet Metal Forming. 2.ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2002. 211 s. ISBN 07-506-5300-00. (EN)
ELFMARK, Jiří, et al. Tváření kovů. Ing.Pavel Vávra. 1. vyd. Praha: SNTL Praha 1992. 542 s. Technický průvodce; sv. 62. ISBN 80-03-00651-1 (CS)
LIDMILA, Zdeněk. Teorie a technologie tváření. Brno: RVO VA, 1994. 214 s (CS)

Doporučená literatura

FOREJT, Milan. Teorie tváření. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 167 s. ISBN 80-214-2764-7. (CS)
DVOŘÁK, Milan, František GAJDOŠ a Karel NOVOTNÝ. Technologie tváření: plošné a objemové tváření. 3. vyd. Brno: CERM, 2013. 169 s. ISBN 978-80-214-4747-9. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-STR-P bakalářský

  specializace STG , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Plastické chování kovů
 2. Limitní diagramy, materiálové modely
 3. Základy výroby hutních polotovarů - plechy, profily a trubky
 4. Technologie stříhání - principy a parametry, nástroje, stroje
 5. Technologie přesného stříhání - principy a parametry, nástroje, stroje
 6. Technologie ohýbání - principy a parametry, nástroje, stroje
 7. Technologie zakružování - principy a parametry, nástroje, stroje
 8. Technologie tažení a kovotlačení - principy a parametry, nástroje, stroje
 9. Technologie pěchování a protlačování - principy a parametry, nástroje, stroje
 10. Technologie kování - principy a parametry, nástroje, stroje
 11. Tváření nepevným nástrojem - principy a parametry, nástroje, stroje
 12. Nekonvenční způsoby tváření - principy a parametry, nástroje, stroje
 13. Opakování probraných technologií, přehled otázek ke zkoušce

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Technologické parametry při pěchování a protlačování ocelí
 2. Návrh výroby jednoduché součásti - ozubeného kola - zápustkovým kováním na bucharu - část 1.
 3. Návrh výroby jednoduché součásti - ozubeného kola - zápustkovým kováním na bucharu - část 2.
 4. Návrh výroby složitější součásti - ojnice - zápustkovým kováním
 5. Návrh výroby součásti postupovým stříháním
 6. Návrh výroby součásti ohýbáním a přesným stříháním
 7. Energosilové parametry při zakružování a výpočty odpružení
 8. Návrh výroby součásti hlubokým tažením
 9. Výpočet energosilových parametrů při tváření elastomery
 10. Lineární aproximace přirozeného deformačního napětí
 11. Limitní diagramy a jejich význam pro praxi
 12. Využití podmínek plasticity při návrhu výroby tlakové nádoby
 13. Opravy elaborátů a zápočty

eLearning