Detail předmětu

Information Support of Processes

FP-SippKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s významnými procesy jednotlivých podnikových oblastí, jejich analýzou a návrhem efektivní podpory v informačních systémech a využitím pokročilých technologií vedoucí k digitalizaci podnikových procesů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít znalosti plánování a řízení výrobních procesů, základy statistiky, analýzy produkčních systémů a systémů ERP.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je povinná účast na seminářích, prezentace zadané semestrální práce a dosažení min. 60 bodů ze zápočtové písemné práce.
Účast na určených přednáškách je povinná, na zbývajících není povinná, ale doporučuje se. Docházka na semináře je povinná a kontrolovaná. Omluvená absence na seminářích může být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy, nástroji analýz, modelování a řízení podnikových procesů. Zabývá se problematikou podpory podnikových procesů s vazbou na informační systémy a technologie během jejich celého životního cyklu.
Student je schopen orientovat se v IS/ICT podpoře podnikových procesů a aktivně se podílet na automatizaci a zefektivnění všech firemních činností.

Základní literatura

BANKS, Jerry. Discrete-event system simulation. 4th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005, xvi, 608 s. : il. ISBN 0-13-144679-7.
DUMAS, Marlon. Fundamentals of Business Process Management. 2nd ed. 2018. ISBN 978-3-662-56509-4.
FLEISCHMANN, Albert. Contextual Process Digitalization: Changing Perspectives - Design Thinking - Value-Led Design. 2020. ISBN 978-3-030-38300-8.
TAO, Fei. Digital Twin Driven Smart Manufacturing. 2019. ISBN 9780128176313.

Doporučená literatura

FITZGERALD, Brian. Scaling a Software Business: The Digitalization Journey. 2017. ISBN 978-3-319-53116-8.
STRANDHAGEN, Jo Wessel, Sven-Vegard BUER, Marco SEMINI a Erlend ALFNES. Digitalized manufacturing logistics in engineer-to-order operations. Springer Verlag, 2019. ISBN 9783030299965.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do problematiky podnikových procesů, informační strategie
Modelování procesů, nástroje a metodiky
Integrovaná řešení, podnikové informační systémy ERP
Metody plánování v systémech ERP – MRP, CRP, APS
Vazby ERP, CRM, SCM, MES
Systémy pro řízení životního cyklu výrobků – PLM
Informační podpora řízení vztahu se zákazníkem – CRM
Informační podpora operativního řízení výroby – MES
Integrace systémů

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor