Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-IsempKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vymezení cílů, obsahu a metod řešení diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Na základě zadávacího protokolu k diplomové práci a jsou hodnoceny na podle klasifikační stupnice ECTS.
Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy diplomové práce s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení základních poznatků a nejnovějších teoretických trendů pro řešení diplomových prací a stanovit metody a postup řešení nutné pro dosažení stanovených cílů diplomové práce.
Předmět je zaměřen na vymezení cílů, obsahu a metod řešení diplomové práce.

Základní literatura

Literatura dle vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor