Detail předmětu

Projektový management

FP-PRMAk. rok: 2023/2024

Předmět seznámí studenty se zásadami a principy současného projektového řízení s ohledem na mezinárodní metodiky. Studenti se seznámí s aktuálními metodami, používanými při řízení projektů a jejich počítačovou podporou při návrhu a řízení projektů. Zpracováním případové studie návrhu projektu si v týmu ověří svoje znalosti, získané na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Schopnost systémového myšlení
Schopnost práce v týmu
Znalost základních pojmů projektového managementu

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu studenti úspěšně absolvují zápočtovou písemku, která bude zaměřena na ověření znalostí z probrané látky.
Zkouška je písemná. Skládá se ze dvou částí: první část je testová a druhá část se skládá z otevřených otázek.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná formou zpracovaných úkolů. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami a principy současného projektového řízení s ohledem na kompetence projektového manažera.
Studenti se seznámí s aktuálními metodami, používanými při řízení projektů a jejich počítačovou podporou při návrhu a řízení projektů. Po absolvování studia by studenti měli být schopni zúčastnit se aktivně práce v projektových týmech dodavatelů nebo uživatelů.

Základní literatura

Doležal a kol: Projektové řízení podle IPMA. Grada Publishing 2009 Praha, 507 s.
Schwalbe,K.: Řízení projektů v IT. Computer Press2007 Brno, 720 s.
McCarty, J.: Softwarové projekty. Computer Press 1999 Praha, 190 s.
McConnell,: Odhadování softwarových projektů. Computer Press 2006 Brno,317 s.
Doucek,P.: Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004 Praha, 163 s.
LIENTZ, Bennet P. a Kathryn P. REA, c2003. International project management. Boston: Academic Press. ISBN 978-0-12-449985-0.

Doporučená literatura

ŠOCHOVÁ, Zuzana. The great scrummaster: #scrummasterway. Boston: Addison-Wesley. Addison-Wesley signature series. ISBN 978-0134657110.
ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4194-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor