Course detail

Management of Project

FP-PRMAcad. year: 2023/2024

This subject will introduce fundamentals and principles of present project management with regard to international metodologies. Students will learn new methods that are used in managing of projects and its computer tools during proposals and managing projects.

Language of instruction

Czech

Number of ECTS credits

7

Mode of study

Not applicable.

Entry knowledge

Ability of system cognition
Ability of working in the team
Knowledge of basic project terminology

Rules for evaluation and completion of the course

Pro získání zápočtu studenti úspěšně absolvují zápočtovou písemku, která bude zaměřena na ověření znalostí z probrané látky.
Zkouška je písemná. Skládá se ze dvou částí: první část je testová a druhá část se skládá z otevřených otázek.
Attendance at lectures is recommended, attendance at seminars is controlled by means of process tasks. Teaching is by weekly schedules.

Aims

The goal of the subject is to teach students principals of current project management with regard to competence of project manager.
Students will learn principals and methods that are used in management of the projects and with their informational support in conception and management projects.
After passing this subject students will be able to be part of the project teams s or participated.

Study aids

Not applicable.

Prerequisites and corequisites

Not applicable.

Basic literature

Doležal a kol: Projektové řízení podle IPMA. Grada Publishing 2009 Praha, 507 s.
Schwalbe,K.: Řízení projektů v IT. Computer Press2007 Brno, 720 s.
McCarty, J.: Softwarové projekty. Computer Press 1999 Praha, 190 s.
McConnell,: Odhadování softwarových projektů. Computer Press 2006 Brno,317 s.
Doucek,P.: Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, 2004 Praha, 163 s.
LIENTZ, Bennet P. a Kathryn P. REA, c2003. International project management. Boston: Academic Press. ISBN 978-0-12-449985-0.

Recommended reading

ŠOCHOVÁ, Zuzana. The great scrummaster: #scrummasterway. Boston: Addison-Wesley. Addison-Wesley signature series. ISBN 978-0134657110.
ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4194-6.

Classification of course in study plans

  • Programme MBA-IM Master of business administration, 2. year of study, winter semester, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

40 hours, optionally

Teacher / Lecturer