Detail předmětu

Marketing Applications

FP-SmapKAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na kombinaci systémově procesního přístupu a aplikace kreativních technik v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci strategického marketingového řízení firem a to především marketingovému výzkumu, six sigma marketingu, kreativním technikám a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Střední znalost marketingových termínů a postupů na úrovni vysoké školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zakončení předmětu:
Studenti budou hodnoceni za vypracování projektu (max 50 bodů) a ústní zkoušky ve formě kolokvia (max 50 bodů).

Přednášky:
Účast na přednášce není povinná.

Cvičení
Účast na cvičeních je povinná. Student může mít max. 3 absence. Během cvičení může student od vyučujícího získat až 10 bodů za výpočet probíraných příkladů.

Část kurzu bude věnována konzultaci projektů Projekt bude mít v celkovém hodnocení 50 % váhu v rámci získání klasifikovaného zápočtu.

Zbývajících 50 % bude možné získat v rámci písemné práce, jejíž obsahem bude jeden příklad a dvě otevřené otázky.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Vypracování projektu, ústní zkouška
V případě ERASMUS výjezdu uznání podobného předmětu

Zakončení předmětu distanční forma:
Vypracování projektu, ústní zkouška
Bude probíhat formou otázek v rámci jednotlivých přednášek a propočtem příkladů na základě probrané látky.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami a technikami v oblasti aplikace marketingu s využitím systémově procesního přístupu. Studenti si osvojí teoretické poznatky a znalosti metodických postupů potřebných pro uplatnění marketingových přístupů při strategickém řízení firem v praxi s důrazem na dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu s využitím nástrojů marketingového výzkumu a six sigma marketingu.
Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci v podnikové praxi. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.

Základní literatura

BURNS, Alvin C.; BUSH, Ronald F.; SINHA, Nilanjana. Marketing research. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.
LILIEN, Gary L.; RANGASWAMY, Arvind; DE BRUYN, Arnaud. Principles of Marketing Engineering and Analytics. DecisionPro, 2017.

Doporučená literatura

KAUFMAN, Ira; HORTON, Chris. Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. Routledge, 2014.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor