Detail předmětu

Reverzní logistika

FP-SrlKAk. rok: 2023/2024

Předmět poskytne studentům náhled do problematiky reverzní logistiky a provázání jejích dílčích činností s návazností na obchodní činnosti podniku. Důraz bude dán obzvláště na proces tvorby hodnoty pro zákazníka.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Studenti by měli znát vztahy v podnikovém prostředí s důrazem na ekonomiku podniku, obchodní a marketingové činnosti, a logistiku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba, aby student zpracoval zadaný projekt a úspěšně absolvoval zápočtový test. Prostřednictvím zápočtového testu prokáže student získané teoretické znalosti a jejich aplikaci.
Pro ohodnocení práce v průběhu semestru je uvažován zpracování idnividuálního projektu s hodnocením celkem 50 b. Minimálně musí student získat 50 % z tohoto průběžného počtu. Pro udělení zápočtu musí student absolvovat zápočtový test, kde může získat 50 b. Aby výsledné hodnocení odpovídalo klasifikaci ECTS, musí student dosáhnout minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS.

Účast na přednáškách není vyžadována. Účast na cvičeních je kontrolovaná osobní prezencí přímo vyučujícím. Dílčí zadaná práce (seminární, týmová, individuální) bude kontrolována dle zadaných kritérií. Nahrazení zameškané a řádně omluvené absence je formou vypracování nového náhradního úkolu a jeho hodnocení podle kritérií pro udělení zápočtu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s reverzní logistikou a jejími dílčími činnostmi v návaznsoti na obchodní aktivity podniku při tvorbě hodnoty pro zákazníky. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky a jejich využití v podnikovém prostředí s cílem tvorby dlouhodobých obchodních vztahů (s důrazem na obchodní činnosti).
Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky ve vazbě na obchod a obchodní procesy v podniku při specifikaci jednotlivých fází životního cyklu produktu.

Základní literatura

DeANGELIS, R. (2018). Business models in the circular economy. Cham: Palgrave Macmillan, 112 p. ISBN 978-3-319-75126-9. (EN)
GORDON, R.L. (2016). Contracting, logistics, reverse logistics: The project, program and portfolio approach. Washington DC: Westphalia Press, 187 p. ISBN 978-1-63391-406-3. (EN)
IANUZZI, A. (2018). Greener products: The making and marketing of sustainable brands. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 250 p. ISBN 978-1-138-74689-3. (EN)
STAROSTKA-PATYK, M. (2017). Reverse logistics of defective products in management of manufacturing enterprises. 2nd ed. Katowice: Wydawnicwo Naukowe Sophia, 201 p. ISBN 978-83-65929-00-6. (EN)

Doporučená literatura

ACHILLAS, CH., AIDONIS, D., BOCHTS, D., FOLINAS, D. (2019). Green supply chain management. Oxon: Routledge, 179 p. ISBN 978-1-138-64461-8. (EN)
JABŁOŃSKI, A. (2019). Sustainable business models. Basel: MDPI AG, 499 p. ISBN 978-3-03897-560-1. (EN)
LEHMACHER, W. (2017). The global supply chain: How technology and circular thinking transform our future. Cham: Springer, 169 p. ISBN 978-3-319-51114-6. (EN)
MALETZ, R., DORNACK, CJ., ZIYANG, L. (2018). Source separation and recycling: Implementation and benefits for a circular economy. Cham: Springer, 318 p. ISBN 978-3-319-69071-1. (EN)

MAO, J., LI, CH., PWEI, Y., XU, L. (2018). Circular economy and sustainable development enterprises. Singapore: Springer Nature Singapore, 304 P. ISBN 978-981-10-8523-9.

(EN)

SARKIS, J., DOU, Y. (2018). Green supply chain management: A concise introduction. Oxon: Routledge, 177 p. ISBN 978-1-138-29232-1.

(EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor