Detail předmětu

Praxe

FP-SprlKAk. rok: 2023/2024

Ověření teoretických znalostí v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu o absolvování Praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomických a technických disciplín.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude udělen za písemnou práci, obsahově vztahující se ke studovanému studijnímu programu a zamýšlenému tématu diplomové práce.
Student absolvuje praxi v organizaci, kde má přiděleného zodpovědného pracovníka z organizace. Vyučující může zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.

Učební cíle

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v organizacích.
Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení diplomové práce.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning