Detail předmětu

International Project Management

FP-IBipmPAk. rok: 2023/2024

Studenti budou seznámeni s principy a metodami používanými v projektovém managementu a získají znalosti z oblasti řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalosti z managementu, strategického managementu, risk managementu a mezinárodního obchodu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Požadavky k zápočtu:
Studenti získají zápočet za vypracování semestrální práce dle zadání vyučující na první přednášce. 
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně a studentům budou položeny otevřené otázky, které bude zaměřeny na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU PRO STUDENTY S INDIVIDUÁLNÍM STUDIEM

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU:
Požadavky k zápočtu:
Studenti získají zápočet za vypracování semestrální práce dle zadání vyučující na první přednášce.
Požadavky ke zkoušce:
Zkouška probíhá písemně a studentům budou položeny otevřené otázky, které bude zaměřeny na ověření znalostí získaných během výuky a také studiem zadaných materiálů.


Účast studentů bude kontrolovaná na výuce.

Učební cíle

Studenti po absolvování předmětu získají znalosti ohledně řízení projektů v podnikání s důrazem na řízení projektů v mezinárodním prostředí.
Řízení projektů, vedení týmů, řízení vztahů se zainteresovanými stranami a soft skills potřebné pro projekty. Po absolvování předmětu budou studenti schopni řídit projekty v neustále měnícím se prostředí a budou připraveni na požadavky praxe v 21. století.

Základní literatura

BERKUN, S. Making Things Happen: Mastering Project Management. Published by O’Reilly Media, 2008. ISBN 978-05-9651-771-7.
SMOLÍKOVÁ. L. International Project management - Study text for full-time form of study. 2019. Brno
IPMA “Individual Competence Baseline” Version 4.0. International Project Management Association. 2015. ISBN (pdf): 978-94-92338-01-3.

Doporučená literatura

LESTER, A. Project Management, Planning and Control: Managing Engineering, Construction and Manufacturing Projects to PMI, APM and BSI Standards. Killington, Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2014. ISBN 978-0-08-098324-0.
SCHWALBE, K. An Introduction to Project Management. 2015. ISBN 978-15-0521-209-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět je zaměřen na projektový management, který vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project Management Association) a ze současných trendů v oblasti projektového managementu.
1. Úvod do projektového managementu (definice projektového managementu, úspěšný projekt, výhody projektového managementu).
2. Mezinárodní standardy projektového managementu a jejich srovnání(IPMA, PMI, PRINCE2).
3. Definování základní pojmů projektového managementu (projekt, definice na základě 5 atributů, trojimperativ projektu, rozdíl mezi projektem a rutinou).
4. Elementy projektové strategie, životní fáze projektu
5. Projektový manažer 21.století.
6. Řízení projektů v mezinárodním prostředí, řízení virtuálních týmů, řízení start up projektů.
7. Týmová práce v projektu (základní definice projektového týmu, role a životní cyklus).
8. Nastavení cíle projektu, studie proveditelnosti a studie příležitostí.
9. Kritéria úspěchu projektu, zainteresované strany projektu.
10. Projektová fáze (zahájení, plánování).
11. Projektová fáze (realizace, ukončení).
12. Poprojektová fáze (zhodnocení projektu a benefitů projektu).
13. Agilní řízení projektů.


Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor