Detail předmětu

International Capital Markets

FP-IBicmPAk. rok: 2023/2024

Cílem předmětu je prohloubit dosavadní znalosti v oblasti vstupu podniku na mezinárodní kapitálové trhy. Absolvováním předmětu posluchači získají potřebné znalosti pro rozhodování o vstupu podniku na lokální i mezinárodní kapitálové trhy, a to jak z pohledu investora, tak i z pohledu emitenta cenných papírů.
1. Definition of international capital markets, participants, their objectives and instruments
2. Legislation and institutional framework of international capital markets.
3. Investments on international capital markets. Investment strategies. Portfolio performance on international capital markets.
4. Trading in stocks and bonds on international capital markets.
5. Securities issuance on the international capital markets.
6. Initial Public Offering (IPO) - the motivation, emission methods, participants. The process of IPO implementation. The Costs and Benefits of IPO . Initial Return.
7. Empirical research - enterprise and capital market (case studies).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit dosavadní znalosti v oblasti vstupu podniku na mezinárodní kapitálové trhy. Absolvováním předmětu posluchači získají potřebné znalosti pro rozhodování o vstupu podniku na lokální i mezinárodní kapitálové trhy, a to jak z pohledu investora, tak i z pohledu emitenta cenných papírů.
1. Definition of international capital markets, participants, their objectives and instruments
2. Legislation and institutional framework of international capital markets.
3. Investments on international capital markets. Investment strategies. Portfolio performance on international capital markets.
4. Trading in stocks and bonds on international capital markets.
5. Securities issuance on the international capital markets.
6. Initial Public Offering (IPO) - the motivation, emission methods, participants. The process of IPO implementation. The Costs and Benefits of IPO . Initial Return.
7. Empirical research - enterprise and capital market (case studies).

Základní literatura

DASTIDAR, S. G. Capital Markets and Investments: Essential Insights and Concepts for Professionals. USA: Reading Light Publication, 2017. ISBN 978-09-9881-450-6.
CALLY, J. International Capital Markets: Law And Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-01-9967-112-0.
MELUZÍN, T., ZINECKER, M., ŠKAPA, S. IPO Strategy - Specific Approaches in the CEE Region. Brno: VUTIUM, 2015. ISBN 978-80-214-5113-1.

Doporučená literatura

MELUZÍN, T., ZINECKER, M., ŁAPIŃSKA, J. Initial public offering: theory and practice of Czech and Polish companies. Toruń: Polish Economic Society, Branch in Toruń, 2012. ISBN 978-83-62049-15-8.
ESPINASSE, P. IPO – A Global Guide. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2014. ISBN 978-988-8083-19-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor