Detail předmětu

Global Business Environment

FP-IBgbePAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na charakteristiku a trendy současné světové ekonomiky s důrazem na postavení Evropské unie v rámci světové ekonomiky. Předmět zahrnuje vymezení subjektů světové ekonomiky, forem vztahů a členění světové ekonomiky do regionálních obchodních seskupení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládájí se znalosti z mikroekonomie a makroekonomie na úrovní bakalářského stupně.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bodů z 40 možných bodů udělovaných za zpracovanou semestrální práci a její prezentaci a zároveň splní podmínku 75% účasti na cvičeních.
Zkouška je písemná, maximální počet bodů ze zkoušky je 60 bodů, přičemž student musí získat minimálně 31 bodů. Za účelem celkového hodnocení předmětu se body ze cvičení a ze zkoušky sčítají.


Nutná účast na cvičeních (75%) a prostudování literatury, na níž je předmet vystaven. Kontrola je v kompetenci vyučujícího.

Učební cíle

a) To provide students a knowledge and understanding of the governance and business policies around the wolrd and in the European Union,
b) To describe students an international business context, in order to further and understanding of the European business environment
c) To show students the impact of EU policies on the European business environment and on corporate strategies developed in response to these policies.
a) Dispute how social, political, economic and institutional factors define the business environment of countries
b) Discus how cross-border flows of goods and capital affect firms’ and nations’ competitive positions
c) Evaluate how EU policies affecting business operations in Europe,
d) Explain the developments of economic integration in Europe

Základní literatura

JULIAN, G., KOLARI, J., HISE, J., BIERMAN, L., SMITH, L. M. Introduction to Global Business, 2nd ed. Understanding the International Environment & Global Business Functions. Cengage Learning. 2016. ISBN13 978-13-0550-118-8.
BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. The Economics of European Integration.5th ed. McGraw-Hill Education - Europe, 2015. ISBN13 978-00-7716-965-7.

Doporučená literatura

HUSTED, S., MELVIN, M. International Economics. 8th ed. MHI, 2013. ISBN 978-12-5909-742-3.
DINAN, D. Origins and Evolution of the European Union. 2nd ed. Oxford University Press, 2014. ISBN 978-01-9957-082-9.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IBM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Topics lectures are as follows:
1. The global business environment
2. International trade and investment theories
3. Regional trading blocs
4. The European Economic and European Monetary Union
5. The institutions of the European Union
6. European Business: Competing in the Global Marketplace
7. The relations of the European Union with the „rest“ of the world

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning