Detail předmětu

Udržitelnost a cirkulární ekonomika

FP-uceDAk. rok: 2023/2024

Předmět „Udržitelnost a cirkulární ekonomika“ je koncipován jako interdisciplinární obor, syntetizující nejnovější poznatky z teorie udržitelnosti a dalších navázaných oborů, především z cirkulární ekonomiky. Posláním předmětu je na základě interdisciplinární vědeckovýzkumné činnosti rozvíjet poznání o ekonomických, environmentálních, sociálních a corporate governance aspektech podniku ve vztahu k udržitelnosti a cirkulární ekonomice, dále také poskytnou studentům nejnovější vědecké poznatky a znalosti, jakož i dovednosti potřebné k řešení konkrétních problémů podniků v globálním ekonomickém prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Výuka je založena na řízené individuální práci doktorandů a zahrnuje zpracování vědeckého projektu. Zkouška bude probíhat rozpravou na zadané téma. Její součástí je obhajoba vědeckého projektu, metodologicky souvisejícího s tematickým zaměřením disertační práce.
Výuka je založena na řízené individuální práci doktorandů a zahrnuje zpracování vědeckého projektu. Zkouška bude probíhat rozpravou na zadané téma. Její součástí je obhajoba vědeckého projektu, metodologicky souvisejícího s tematickým zaměřením disertační práce.

Učební cíle

Cíle předmětu „Udržitelnost a cirkulární ekonomika“ zahrnují teoretický základ vybraných znalostních okruhů a systematické osvojení potřebných a účelných vědeckých metod a postupů vhodných pro danou oblast zkoumání. Obsah předmětu je členěn do dvou tematických okruhů: udržitelnost a cirkulární ekonomika.

Základní literatura

KOCMANOVÁ, A. a kol. Udržitelnost: Integrace environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti podniku. Brno: CERM, s.r.o., 2010. 125 stran. ISBN 978-80-7204-744-4.
KOCMANOVÁ, A. a kol. Měření podnikové výkonnosti. Brno: Littera, 2013. 249 stran. ISBN 978-80-85763-77-5.
NOVÁČEK, P. Udržitelný rozvoj. UP Olomouc, 2011. 432 stran. ISBN: 978-80-244-2795-9.
HEINRICHS, H., MARTENS, P., MICHELSEN, G., WIEK, A. Sustainability Science An Introduction, Springer, 2016. ISBN 978-94-017-7242-6.
LASZLO, CH. The Sustainable Company: How to Create Lasting Value through Social and Environmental Performance. Island Press, 2003. ISBN 978-15-972-6018-3.
WEETMAN, C. A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains. 2016. ISBN 978-074-947-6755.
CHESHIRE, D. Building Revolutions: Applying the Circular Economy to the Built Environment. RIBA Publishing, 2016. ISBN 978-18-594-6645-2.
BROCKETT, A. M., REZAEE, Z. Corporate Sustainability: Integrating Performance and Reporting. John Wiley & Sons, Inc., 2015. ISBN 978-11-181-2236-5.

Doporučená literatura

LACY, P., RUTQVIST, J. Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage. Palgrave Macmillan UK, 2015. ISBN 978-11-375-3068-4.
AZEVEDO, S. G.,‎ MATIAS, C. Corporate Sustainability: The New Pillar of the Circular Economy (Business Issues, Competition and Entrepreneurship). Nova Science Pub Inc; UK ed. Edition, 2017. ISBN 978-15-361-0730-2.
GALLAUD, D., LAPERCHE, B. Circular Economy, Industrial Ecology and Short Supply Chain. Wiley-ISTE, 2016. ISBN 978-18-482-1879-6.
SCHALTEGGER, ‎S., WAGNER, M. Managing the Business Case for Sustainability: The Integration of Social, Environmental and Economic Performance. Green Publishing, 2006. ISBN 978-18-747-1995-3.
SCHALTEGGER,‎ S., WINDOLPH,‎ S. E., HARMS,‎ D., HÖRISCH, J. Corporate Sustainability in International Comparison: State of Practice, Opportunities and Challenges (Eco-Efficiency in Industry and Science). Springer, 2014. ISBN 978-33-190-6226-6.
SCHALTEGGER,‎ S. Sustainability Reporting in the Light of Business Environments: Linking Business Environment, Strategy, Communication and Accounting. CSM, Centre for Sustainability Management, 2012. ISBN 978-39-426-3815-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor