Detail předmětu

Teorie managementu

FP-tmDAk. rok: 2023/2024

Předmět je vystavěný tak, aby studentům pomáhal hledat nová, komplexní řešení problémů v managementu. Předmět nabízí poznatky současných světových trendů v managementu, schopnost vést diverzitní týmy odborníků, znalosti z oblasti sociálních kompetencí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen ústní obhajobou seminární práce. Zadání seminární práce vychází z tématu disertační práce, studenti budou mít možnost podílet se na výběru tématu. Obsah seminární práce v hodnocení předmětu tvoří 80%, její prezentace, obhajoba 20%. Minimální požadavek na složení zkoušky je 75%.

Učební cíle

Cílem předmětu je posílení a prohloubení znalosti managementu, pokročilých metod řízení a schopnosti využít tyto znalosti ve své vědecké práci. Každý ze studentů bude mít možnost v průběhu studia zaměřit svoji seminární práci na aktuální problémy v oblasti výzkumu z hlediska managementu, s ohledem na téma disertační práce studenta.

Základní literatura

DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of Management, Tenth Edition.The McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 630 p., ISBN 0072457856.
DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21.století, Praha: Management Press, 2001.187 stran. ISBN 80-7261.021X.
VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 2006. 296 stran. ISBN 80-7261-143-7
ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 300 stran. ISBN 978-80-247-1679-4.

Doporučená literatura

DONNELLY, J., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Fundamentals of Management, Tenth Edition.The McGraw-Hill Companies, Inc., USA. 630 stran. ISBN 0072457856.
WILLIAMS, T. 2003. Management Science in Practice. John Wiley and Sons, Ltd.USA. 332 stran. ISBN 978047002664.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP-KS doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program DSP-ŘEP doktorský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor