Detail předmětu

Market Research

FP-BMREAk. rok: 2023/2024

1-2. Úvod do předmětu, specifikace podmínek pro předmět, propojení s předchozími aktivitami a předměty

3. Zdroje dat, výzkumné přístupy a metody, východiska výzkumu

4-5. Výzkumný plán a jeho příprava

6. Konzultace výzkumného plánu

7-8. Sběr dat, konzultace

9. Analýza, syntéza, interpretace dat a formulace doporučení, konzultace

10. Příprava reportu, konzultace

11. Hodnocení reportu a příprava prezentací

12-13. Prezentace reportů, definice dalších výzkumných kroků

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Požadovány jsou základní znalosti a dovednosti z předmětů Matematika (Mathematics), Rozvoj podnikatelského nápadu (Business Idea Development) a Marketing (Marketing).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu studenti v týmech vypracují výzkumný plán, dle plánu provedou výzkum a odprezentují shrnující report. Ústní zkouška proběhne ve formě kolokvia na téma navazující výzkumné činnosti.

Učební cíle

Cílem předmětu je zvládnutí základní problematiky výzkumu trhu. Student bude seznámen s výzkumnými metodami sběru primárních i sekundárních dat a jejich využití v rámci rozvoje podnikání. Student by po absolvování předmětu měl být schopne zvládnout na základě postupných kroků naplánovat a připravit výzkum, provést výzkum včetně jeho vyhodnocení a vyvození závěrů pro rozvoj podnikání.

Znalosti – student je seznámen s různými druhy výzkumu, tvorbou výzkumných otázek, technikami výzkumu, sestavením plánu výzkumu, metodami sběru primárních dat, použitím metod k vyhodnocení primárních dat, analýzami kvalitativních a kvantitativních dat.

Dovednosti – student je schopen sestavit plán výzkumu, provést sběr primární dat, analyzovat a vyhodnotit je s ohledem na účel výzkumu.

Základní literatura

BABBIE, E. (2008). The Basics of Social Research. Belmont: Thomson, 550 p. ISBN 978-0-495-09468-5.
SAUNDERS, M., LEWIS, P., THORNHILL, A. (2009). Research methods for business students. 5th ed. New York: Pearson Education, 612 p. ISBN 978-0-273-71686-0.
PERRIN, R. (2012). Pocket Guide to APA Style. 4th ed. Boston: Cengage Learning, 155 p. ISBN 978-0-495-91263-7.

Doporučená literatura

MARVASTI, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology. London: Sage Publications, 160 p. ISBN 0-7619-4861-9.
MOISANDER, J., VALTONEN, A. (2006). Qualitative Marketing Research Methods. London: Sage Publications, 227 p. ISBN 1-4129-0381-5.
LIPSON, CH. (2006). Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles - MLA, APA, Chicago, the Sciences, Professions, and More. Chicago: The University of Chicago Press, 197 p. ISBN 0-226-48475-0.
FELICI, J. (2012). The Complete Manual of Typography: A Guide to Setting Perfect Type. 2nd ed. Berkeley: Peachpit, 374 p. ISBN 978-0-321-77326-5
DAVIES, M. B. (2007). Doing a successfull research project: Using qualitative or quantitative methods. New York-Hampshire: Palgrave Macmillan, p. 274. ISBN 978-1-4039-9379-3.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning