Detail předmětu

Market Economy

FP-BMEEAk. rok: 2023/2024

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních a zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 10 bodů. Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná (odborný test)případně ústní (ústní dozkoušení). V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech. Maximální počet - 70 bodů, student musí získat minimálně 35 bodů. Při celkovém hodnocení se body ze cvičení a z testu sčítají.
Účast na přednáškách a cvičeních není sledována.

Učební cíle

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie posluchači porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v prostředí malých a středních firem. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Student bude vybaven základními znalostí z oblasti ekonomické teorie s důrazem na tržní prostředí. Student bude schopen kritické analýzy reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatní získané znalosti.

Základní literatura

MANKIW, G. N. Principles of Economics. 7th ed. Cengage Learning, 2014. 880 p. ISBN 128516587X.
SAMUELSON, P.A. a NORDHAUS, W.D. Economics. 19th edition . McGraw-Hill Education, 2009. 744 p. ISBN 978-0073511290.

Doporučená literatura

FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Principles of Economics, Brief Edition. 2nd ed. New York. The Mcgraw-Hill. 2010, 878 s.ISBN 978-0073511436
STIGLITZ, J. E. Freefall: free markets, and the sinking of the world economy. London: Penguin Books, 2010, 443 s. ISBN 978-0-14-104512-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor