Detail předmětu

Business Idea Development

FP-BBIDEAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na rozvoj studentských podnikatelských nápadů a jejich komercializace. Předmět je dále zacílen na objektivní zhodnocení těchto nápadů, jejich rozvoj, testování a uvedení na trh.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Předmět navazuje na průběh předmětů Marketing, Management a Ptinciples of  Entrepreneurship.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou pracovat v týmech. Hodnocení bude založeno na vícekriteriálním posouzení jak týmového výkonu, tak osobního přínosu každého studenta pro dosažené výsledky. Studenti budou mít možnost celkem získat 100 bodů za tyto klíčové aktivity: rozvoj podnikatelského nápadu/projektu, přípravava založení týmové firmy, rozvoj týmu, realizace týmového projektu studijní skupiny.

 

Účast na týmových cvičeních a dalších aktivitách je povinná, konkrolovaná a je zahrnuta v závěrečném hodnocení. Studenti mohou chybět maximálně na třech aktivitách za semestr, včetně aktivit probíhajících během zkouškového období, s výjimkou finální prozentace. Těchto pět absencí je možné nahradit dodatečnými projekty a úkoly zadanými vyučujícím. Pokud nebudou kompenzovány, jsou za každou takovou absenci strženy dva body z finálního skóre.
ABSENCE PŘEKRAČUJÍCÍ 3 TÝMOVÁ CVIČENÍ/AKTIVITY znamená NEABSOLVOVÁNÍ předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj a komercionalizace podnikatelského nápadu. Studenti budou vedeni k tomu, aby si uvědomili souvislostí mezi rozhodnutími v jednotlivých oblastech podnikatelské „agendy“, jejich vzájemných dopadech a vazbách na naplňování podnikatelského nápadu.
Studenti budou vedeni k tvořivé a flexibilní schopnosti reagovat na vývoj vnitřního a vnějšího firemního prostředí a faktorů které brání rozvoji podnikatelského nápadu.

Studenti získají schopnost kreativně a flexibilně rozvíjet svůj podnikatelský nápad v podmínkách neustále se měnícího tržního prostředí. Dále si osvojí metody a techniky pro úspěšnou komercializaci a rozvoj dalších klíčových oblastí souvisejícími s rozvojem podnikatelského nápadu.

Základní literatura

HOUGAARD, Soren. The business idea: the early stages of entrepreneurship. Springer Science & Business Media, 2006.

Doporučená literatura

LANGDON, Ken. The 100 greatest ideas for building the business of your dreams. Infinite Ideas, 2013.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BAK-E bakalářský

  obor BAK-ESBD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BAK-ESBD bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Oblast podniktaelského nápadu/projektu zahrnuje

 • VIze, mise a cíle projektu
 • Lean Canvas
 • Minimal Viable Product
 • Nástroje výzkumu trhu a jejich použití
 • Validaci podnikatelského nápadu / projektu
 • časový rámec podnikatelského projektu projektu
 • finanční aspekty projektu
 • Plán dalšího rozvoje projektu

Oblast rozvoje týmu zahrnuje:

 • budování a rozvoj týmu

Oblast přípravy založení týmové firmy zahrnuje:

 • příprava založení týmové firmy

eLearning