Detail předmětu

Manažerská informatika

FP-OmiPAk. rok: 2023/2024

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Základní literatura

POUR, J., M. MARYŠKA a O. NOVOTNÝ. Business intelligence v podnikové praxi. Praha: Professional Publishing, 2012.ISBN 978-80-7431-065-2.
BASL, J. a R. BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada. Management v informační společnosti, 2012. ISBN 978-80-247-4307-3.
NISBET, R.., J. F. ELDER a G. MINER. Handbook of statistical analysis and data mining applications. Boston: Academic Press/Elsevier, 2009. ISBN 978-0-12-374765-5.

Doporučená literatura

LACKO, Ľ.. Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat s příklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-722-6969-0.
SHMUELI, G., N. R. PATEL a P. C. BRUCE. Data mining for business intelligence: concepts, techniques, and applications in Microsoft Office Excel with XLMiner. Hoboken, N.J.: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-52682-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-MEO magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor