Detail předmětu

Project Management

FP-ERPMAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na řízení projektů, vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project management Associtation) a využívá současné trendy v projektovém řízení.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Studenti by měli mít znalost z podnikového managementu a to konkrétně v oblasti vedení a řízení týmů, komunikace a motivace.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončený písemnou zkouškou, kde studenti prokáží znalost dané problematiky.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou IPMA, se současnými trendy v projektovém řízení a naučit studenty řídit projekty.

Po absolvování předmětu studenti získají kompetence v oblasti řízení projektů a vedení projektových týmů.

Základní literatura

DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.
DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Vyd. 1. Praha : Professional Publishing, 2004. 163 s. ISBN 978-80-86946-17-7.
MCCARTY, J. Softwarové projekty. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1999. 190 s. ISBN 8072261940
MCCONNELL, S. Odhadování softwarových projektů. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006. 317 s. ISBN 80-251-1240-3.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 720 s.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, c 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-Z bakalářský

    obor BAK-Z , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do projektového řízení (definice projektového řízení, úspěšné projektové řízení výhody projektového řízení, problematické stránky projektového řízení).
2. Definice základních pojmů (projekt, vymezení projektu, trojimperativ, vymezení na základě 5 atributů, rozdíl mezi projektem a rutinou).
3. Prvky strategie projektu, životní fáze projektu (předprojektová, projektová a poprojektová).
4. Zpracování projektové žádosti o dotaci se zaměřením na studii proveditelnosti a studii příležitostí.
5. Plánování v projektech.
6. Kritéria úspěšnosti projektu (měkká a tvrdá kritéria projektu), zainteresované strany (primární a sekundární zainteresované strany, řízení zainteresovaných stran).
7. Metoda logického rámce (princip, přínosy, definice záměru, cíle, kontrolovatelných výstupů, klíčových aktivit, objektivně ověřitelných ukazatelů, způsobu ověření a předpokladů).
8. Projektový manažer (vlastnosti, dovednosti, kompetence a zodpovědnost v projektu).
9. Týmová práce v projektu (základní charakteristiky projektového týmu, týmové role v projektu, životní fáze projektového týmu).
10. Projektová fáze (zahájení projektu, plánování projektu, realizace a ukončení projektu).
11. Řízení rizik v projektu (definice rizika, kvantitativní analýza rizik, kvalitativní analýza rizik, metoda RIPRAN)
12.Poprojektová fáze (zhodnocení projektu, zhodnocení benefitů projektu)
13. Nové trendy v projektovém řízení (budoucnost projektového manažera, agilní metody a jejich využití v projektech, SCRUM).

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor